NIE dla likwidacji Stada Ogierów

Na sesji 25 listopada Rada Miasta jednomyślnie poparła apel o wstrzymanie procesu likwidacji miejscowego Stada Ogierów.

Agencja Nieruchomości Rolnych – właściciel Stada Ogierów, twierdzi że od lat przynosi ono straty. Bilans całej Spółki w latach 2012 -2014 był ujemny. Z kolei dochód stadniny głównej mieszczącej się w Rzecznej w gminie Pasłęk nie jest na tyle wysoki, aby mógł dalej pokrywać straty działalności stada w naszym mieście. To diagnoza wyspecjalizowanej firmy consultingowej, która na zlecenie ANR, przygotowała program naprawczy dla całego Zakładu. Na jego podstawie 8 lipca 2015 r. ANR postanowiła zlikwidować Stado Ogierów w Starogardzie. Wiąże się to z istotnym ograniczeniem zatrudnienia w Zakładzie poprzez grupowe zwolnienie 7 pracowników – powiedział na sesji prezydent miasta Janusz Stankowiak. Władze miasta nie mogą pozostać na ten fakt obojętne. Nie chcemy też dopuścić do upadku mieszczącego się na terenie stada obiektu zabytkowego z tradycjami. Wiemy, że ta nieruchomość ma zostać wydzierżawiona lub sprzedana podmiotowi z branży rolniczej lub ewentualnie zostać przebudowana – dodał prezydent.

Władze miasta, aby nie dopuścić do realizacji decyzji ANR, przygotowały apel o następującej treści:

APEL
do Agencji Nieruchomości Rolnych

Gmina Miejska Starogard Gdański wnosi o wstrzymanie likwidacji Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Historia Stada sięga końca XVIII wieku. Około roku 1890 została podjęta decyzja o budowie nowego kompleksu hodowlanego wraz z osiedlem mieszkaniowym. Budowę ukończono w 1912r. Wybudowane obiekty – jako XIX-wieczna architektura użytkowa – wpisane są do rejestru zabytków.

W Stadzie Ogierów od wielu lat prowadzona była i jest działalność hodowlana, działalność w zakresie sportu jeździeckiego oraz działalność kulturalna (wystawy, koncerty).

Likwidacja Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim zniweczy dotychczasowe osiągnięcia Stada oraz doprowadzi do upadku kompleksu budowlanego, mającego charakter historyczny i zabytkowy. Likwidacja Stada Ogierów doprowadzi również do likwidacji stanowisk pracy osób tam zatrudnionych, co w sytuacji istniejącego bezrobocia, ma istotne znaczenie dla tych osób, jak i dla Gminy.

W tym stanie rzeczy Gmina Miejska Starogard Gdański wnosi o nie likwidowanie Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl