NIE dla azbestu w Starogardzie

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że mieszkańcy, zainteresowani usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest, mogą starać się o dofinansowanie. Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta w terminie do 01 kwietnia 2016r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele budynków, którzy planują w 2016 roku wymienić eternitowe pokrycie dachowe, zmienić elewację budynku albo usunąć płyty azbestowe z terenu swojej nieruchomości.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontażem, transportem oraz zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Wartość dofinansowania może wynieść nawet do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2016r.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym – pok. nr 105 lub na stronie internetowej miasta www.starogard.pl.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 01.04.2016 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

Formularz wniosku stanowi załącznik

Więcej informacji na temat szkodliwości działania azbestu znajdziecie tu: polskabezazbestu.pl/szkodliwo.html