NGO działają prężnie

Nowe trasy rowerowe, audioprzewodniki, mapa dostępności dla osób niepełnosprawnych, koncerty, happeningi, eventy, zajęcia edukacyjne – to tylko niektóre efekty współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Połowa roku kalendarzowego to czas na jej podsumowanie.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Stargard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zostało przedstawione podczas XLII sesji Rady Miasta.

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Na jego realizację Gmina przeznaczyła łącznie kwotę 1 699 197,78 zł. Ogłoszono 13 konkursów ofert, w których udział wzięło 40 podmiotów. Złożyły one 80 ofert. Dotacje, na realizację 56 zadań, otrzymało 37 podmiotów.

W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (NGO) w Starogardzie Gdańskim realizowane są: Starogardzkie Centrum Wolontariatu, Klub Abstynenta „Razem”, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Z działalności tych placówek rocznie korzysta kilkaset osób, a pomoc w nich świadczy ponad 200 wolontariuszy.

Dzięki współpracy samorządu z NGO powstało 5 audioprzewodników po mieście stworzonych w języku polskim i angielskim, opracowane zostały nowe trasy rowerowe, wydrukowano plany miasta.

Organizacje pozarządowe zorganizowały 11 dużych wydarzeń kulturalnych: koncertów happeningów, eventów, których publiczność to ponad 10 tys osób ze Starogardu i okolic.

Gmina zleca też organizacjom zadania w zakresie edukacji. Już od kilku lat ogromną popularnością wśród przedszkolaków cieszy się zadanie „Dziś przedszkolak jutro mistrz” realizowane przez Klub Sportowy Beniaminek 03. W roku 2016 z zajęć skorzystało ponad 650 dzieci ze starogardzkich przedszkoli. Innowacyjną propozycją skierowaną do uczniów były zadania: „Futuro = Przyszłość” oraz „Kuźnia kreatywności” realizowane przez Stowarzyszenie „Można Inaczej”, a także Fundacji „In Fortes” – „Aktywni – kreatywni”. Obie organizacje wykorzystały nowoczesne formy nauczania, jak robotyka czy warsztaty kulinarne. Z akcji edukacyjnych skorzystało ponad 1750 osób.

Działania organizacji to także projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i seniorów. W roku 2016 z różnych form wsparcia realizowanych przez NGO skorzystało ponad 300 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także ponad 300 seniorów. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Stowarzyszenia Starogard 2030 „Starogard przyjaznym miastem bez barier – akcja promująca ideę projektowania uniwersalnego”. Studenci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pod okiem dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego oraz osoby niepełnosprawne sprawdzały w wybranych częściach miasta, na jakie bariery mogą napotkać osoby starsze i niepełnosprawne. W efekcie ich badań rozpoczęto tworzenie mapy dostępności Starogardu dla osób niepełnosprawnych.

Największymi beneficjentami miejskich środków, ale także organizacjami, które prowadzą działania najbardziej regularne są kluby sportowe. Każdego roku ze szkolenia sportowego korzysta ponad 1450 uczniów starogardzkich szkół. Zajęcia prowadzone są kilka razy w tygodniu pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Dotacje na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, w roku 2016 otrzymało 11 klubów realizujących zajęcia w 12 dyscyplinach. Kluby sportowe realizują także turnieje i zawody, które śledzi kilka tysięcy widzów.

Organizacje pozarządowe działają po to, by mieszkańcom miasta żyło się lepiej. Wszystko robią z myślą o nich. Bezpośrednimi adresatami zadań realizowanych przez starogardzkie NGO było ponad 4100 mieszkańców miasta.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl