Nie ma zagrożenia katastrofy budowlanej. Ściany Ratusza zostaną zabezpieczone

Ratusz Miejski w Starogardzie Gdańskim został zamknięty. Na czas przeprowadzenia prac zabezpieczających ściany budynku powyżej osłoniętych od strony wykopalisk fundamentów, Sala Ślubów przeniesiona została do Muzeum Ziemi Kociewskiej. Prace rozpoczną się w tym tygodniu. Nie ma zagrożenia zawalenia.

– Nie ma mowy o żadnej katastrofie budowlanej na Rynku w Starogardzie – poinformował zastępca prezydenta miasta Tadeusz Błędzki.

Pod koniec ubiegłego tygodnia stwierdzono zarysowania na ścianach budynku Ratusza powyżej odsłoniętych od strony wykopalisk archeologicznych fundamentów . Miasto natychmiast zwróciło się o ekspertyzę do dwóch niezależnych konstruktorów. Na podstawie uzyskanej opinii przygotowano projekt zabezpieczenia budynku.

– Zarysowania są następstwem osunięcia się fragmentu kamieni w odkrytej części fundamentów w skutek prowadzonych prac archeologicznych – wyjaśnił dalej prezydent Tadeusz Błędzki. – Obecnie trwa zabezpieczenie materiałów konstrukcyjnych. Ostatecznie wykonana zostanie podpora drewniana podtrzymująca fundament, która osadzona będzie w ławach z betonu. Przestrzeń pomiędzy drewnianymi elementami a fundamentem zostanie wypełniona pisakiem, który uszczelni całą konstrukcję, co w 100% zabezpieczy budynek.

Z uwagi na fakt, że budynek Ratusza jest obiektem użyteczności publicznej, prezydent miasta Janusz Stankowiak podjął decyzje o jego tymczasowym zamknięciu. Decyzję uzgodnił z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace zabezpieczające fundamenty rozpoczną się w tym tygodniu i zostaną przeprowadzone w możliwie najszybszym terminie. Na czas prowadzonych prac Sala Ślubów została przeniesiona do Muzeum Ziemi Kociewskiej, a użytkownikom Ratusza wskazano miejsca zastępcze do prowadzenia działalności.

Po wykonaniu zabezpieczeń obiekt będzie użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl