Nauczyciele z awansem

23 sierpnia w Urzędzie Miasta Starogard Gdański odbyła się uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagogom, którzy po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zdali egzamin i złożyli przed Prezydentem Miasta ślubowanie.

Do licznej grupy nauczycieli mianowanych w starogardzkich przedszkolach i szkołach podstawowych dołączyło siedem osób. Awans zawodowy otrzymali:
1) Aleksandra Bednarska-Nowak, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3,
2) Magdalena Szopińska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
3) Karol Szarmański, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
4) Lucyna Wartalska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
5) Małgorzata Rutkowska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,
6) Karolina Krzemińska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2,
7) Monika Paraszczuk, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Poza nauczycielami odbierającymi akty mianowania, na uroczystości obecni byli również ich przełożeni, a także Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak i główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Hanna Stasiewicz.

Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele złożyli ślubowanie i zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów i własną oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

– Dziękuję za wysiłek wkładany w pracę z uczniami – mówił prezydent Starogardu. – Wiem, że uzyskanie awansu zawodowego wymagało od Was dużego poświęcenia. Udało się osiągnąć cel, więc na pewno zbliżający się kolejny rok szkolny rozpoczniecie pełni nowych sił. Serdecznie Państwu tego życzę – powiedział Janusz Stankowiak.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl