Nauczyciele Gimnazjum Nr 1 poznali plany inwestycyjne miasta w szkole.

W miniony piątek 22 kwietnia władze miasta poinformowały nauczycieli Gimnazjum Nr 1 o planach inwestycyjnych w szkole na najbliższe lata. Do końca 2018 roku gimnazjum ma być docieplone i rozbudowane o nową salę gimnastyczną. Rozmowy odbyły się w szkole podczas Rady Pedagogicznej.

21 kwietnia wiceprezydenci Maciej Kalinowski i Przemysław Biesek – Talewski uczestniczyli w Radzie Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 1. Rozmawiali z nauczycielami o planach inwestycyjnych miasta na terenie szkoły na najbliższe lata. Zastępca prezydenta miasta ds. techniczno – inwestycyjnych Przemysław Biesek – Talewski poinformował grono pedagogiczne, że miasto planuje zrealizować dwa zadania. Po pierwsze chce dokończyć termomodernizację szkoły, która rozpoczęła się 10 lat temu wymianą okien w całym budynku i systemu ogrzewania, po drugie zamierza wybudować nową większą salę gimnastyczną.

– Przede wszystkim chcemy dokończyć rozpoczętą termomodernizację szkoły – powiedział wiceprezydent Talewski. Razem ze Starostwem Powiatowym, Gminą Wiejską Starogard i Gminą Bobowo realizujemy projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepłą i energii”. Projekt przewiduje docieplenie czterech starogardzkich szkół w tym Publicznego Gimnazjum Nr 1. W 2018 roku planujemy ocieplić ściany zewnętrzne szkoły, dach oraz zainstalować nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne, które wykorzystują odnawialne źródła energii – oświadczył wiceprezydent. Data inwestycji, która może wydawać się odległa, nie jest przypadkowa – wyjaśnił dalej. Miasto bez problemu mogłoby ocieplić ścianę frontową i boczną szkoły w przyszłym roku, ale jeśli chodzi o część wschodnią w pierwszej kolejności chce przebudować łącznik z małą salą, który będzie w przyszłości łączył szkołę z nową dużą salą gimnastyczną. Wiąże się to z dodatkowymi zadaniami. Przede wszystkim trzeba na nowo zaprojektować tę salę – mówił wiceprezydent. Planujemy to zrobić w przyszłym roku, czyli w 2017 roku powstanie projekt techniczny sali gimnastycznej, a w 2018 roku nastąpi jego realizacja wraz z dokończeniem docieplenia całego budynku szkoły .

Wiceprezydent poinformował również, że projekt budowy sali gimnastycznej został zgłoszony do programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego. – To jest warunek otrzymania dofinansowania z pieniędzy powszechnie znanego Totalizatora Sportowego, czyli Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – informował. Przy okazji zapewnił, że sala i łącznik będą spełniały normy efektywności energetycznej, jako obiekty pasywne, to znaczy takie, które zużywają minimalną ilość energii. – To pozwoli na uzyskanie dodatkowego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – dodał Przemysław Biesek –Talewski. Podsumowując, wiceprezydent zapewnił, że perspektywy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 są bardzo realne i miasto nie przewiduje większych zagrożeń.

IMG_3120Nauczyciele dopytywali się, czy miasto planuje modernizację boisk zewnętrznych, jakie wymiary będzie miała nowa sala i czy powstanie tam ścianka wspinaczkowa. Wiceprezydent Przemysław Biesek – Talewski odpowiedział, że prawdopodobnie przy okazji projektowania rozbudowy szkoły miasto uwzględni te boiska, przynajmniej koncepcyjnie. Być może wykona też dokumentację techniczną – dodał. Priorytetem jest budowa Sali gimnastycznej, ale jeżeli pojawią się jakiekolwiek możliwości uzyskania dofinansowania na remont boisk, miasto na pewno z nich skorzysta. Jeśli chodzi o wielkość sali, standardy przewidują wymiar 18 m x 36 m, czyli pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki, nieco mniejsze do piłki ręcznej, oczywiście z możliwością podziału na dwie części, by umożliwić lekcje dla dwóch grup. Wiceprezydent zapewnił też, że w momencie powstawania dokumentacji technicznej, władze maista skonsultują projekt z nauczycielami, w związku z tym nie widzi żadnych przeszkód, aby na jednej ze ścian szczytowych powstała ścianka wspinaczkowa, jeśli jest taka potrzeba. Wszystko będzie zależeć od finansów. Projekt przewiduje też salę fitness i siłownie dla młodzieży.

Nauczycieli wychowania fizycznego interesowała też kwestia utworzenia w szkole klas sportowych. Maciej Kalinowski wiceprezydent ds. społecznych poinformował, że temat jest bardzo aktualny. Obecnie w mieście jest 20 klas sportowych – powiedział. Nad kwestią zasadności ich funkcjonowania oraz strategią rozwoju, w jakim profilu i na jakich zasadach cały czas dyskutuje Komisja oraz Rada Sportu. Chodzi przede wszystkim o uniknięcie działań przypadkowych – kontynuował wiceprezydent, bo wiadomo co się z tym wiąże. Raz utworzony odział z dodatkowymi 6 godzinami wf-u trzeba utrzymywać, a zdarzało się, że z 24 sportowców klasę kończyło 15 lub mnie osób, a to są bardzo duże koszty dla miasta. Nie mniej jednak władze podejmują temat i analizują możliwości rozwoju klas sportowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej a nawet kontynuowania ich w szkołach średnich – podsumował wiceprezydent.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl