Narodowy Dzień Zwycięstwa – 79. Rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. To właśnie tego dnia w roku 1945 w życie wszedł podpisany przez Niemców we francuskim mieście Reims akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.

Dzień 8 maja upamiętnia zakończenie II wojny światowej, czyli największego konfliktu zbrojnego w dziejach.

By uczcić pamięć ofiar wojennych, delegacje najważniejszych instytucji, poczty sztandarowe oraz władze samorządowe na czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem, jego zastępcą ds. społecznych Maciejem Kalinowskim, zastępcą ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeuszem Błędzkim oraz przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert złożyły wiązanki kwiatów przy Tablicy upamiętniającej powrót Starogardu do Państwa Polskiego w Parku Miejskim.

Przemowę wygłosił harcmistrz Wojciech Mokwa, wprowadzając atmosferę skupienia wśród zebranych.

Podczas uroczystości przemowę odczytał harcmistrz Wojciech Mokwa

– Dzisiaj, w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej, świętując Narodowy Dzień Zwycięstwa – składamy hołd tym wszystkim, którzy w 1945 r. oswobodzili Europę i Polskę od niemieckiego okupanta i przynieśli upragniony pokój uciemiężonym narodom. Czcimy ich męstwo i ofiarę życia, pamiętając jak wielka jest cena wolności, którą oni zapłacili w walce zbrojnej, na wszystkich frontach tej wojny i w konspiracji antyhitlerowskiej – przemawiał Wojciech Mokwa. 

Modlitwę za ofiary II wojny światowej odmówił ks. Janusz Lipski. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał Chór Sicut Avis.

Ks. Janusz Lipski odmawia modlitwę w intencji ofiar II wojny światowej

 

Chór Sicut Avis

W ramach uroczystości Prezydent Miasta Janusz Stankowiak dokonał także wręczenia odznaczeń – Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego sierżantowi Adamowi Wątce oraz porucznikowi marynarki Dariuszowi Glinieckiemu. W imieniu Pana Dariusza Złoty Krzyż odbierała żona, Pani Barbara Gliniecka. 

Ceremonia wręczenia Złotego Krzyża

Fot. Anna Więckiewicz