Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom – ankieta dla mieszkańców

W ramach „Rozwoju Lokalnego” Urząd Miasta Starogard Gdański będzie ubiegał się o grant z funduszy norweskich. Otrzymać można dofinansowanie na kompleksowe projekty rozwojowe zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się na temat tego, co jest w Starogardzie najbardziej potrzebne. Wystarczy wypełnić ankietę.

Załączony dokument należy złożyć do 12 lipca 2019 r. do godz.12:00, w Biurze Obsługi Klienta, pokój 01 – przy wejściu głównym do Urzędu Miasta lub przesłać na adres mailowy rozwoj.lokalny@um.starogard.pl

Ankieta jest anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane.

Dofinansowania z funduszy norweskich przeznaczone będą na ok. 15 kompleksowych projektów uwzględniających następujące aspekty:
– środowiskowe, jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.;
– społeczne, jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018–2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;
– gospodarcze (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących/dostosowujących się do rynku pracy).

Projekt może być realizowany zarówno w partnerstwie międzysektorowym, jak i między- samorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z państw – darczyńców).

Około 35 wnioskodawców, którzy nie zostaną wybrani do dofinansowania na II etapie naboru, będzie mieć możliwość wnioskowania o sfinansowanie działań na rzecz poprawy standardów dostępności w ich miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus. Maksymalna wartość każdego z projektów to 100 tys zł.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl