Największa inwestycja drogowa w Starogardzie wchodzi w II etap

Od 27 stycznia br. w obrębie ulic Tczewskiej, Kanałowej, Sobieskiego i Owidzkiej wprowadzona zostanie kolejna tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu inwestycji. Na czas prowadzonych robót zamknie ulicę Sobieskiego i Owidzką od strony skrzyżowania z ul. Tczewską i Kanałową. Prace potrwają prawdopodobnie do końca roku 2022. Objazd poprowadzony zostanie ul. Unii Europejskiej.

Mija jedenasty miesiąc robót na placu budowy jednej z największych inwestycji drogowych w naszym mieście. Obecnie prace skupiają się na wykończeniu remontu mostu na ul. Tczewskiej i modernizacji skrzyżowania z ulicą Kanałową wraz z remontem jej odcinka do ul. Podgórnej. Do zakończenia I etapu inwestycji pozostała do położenia warstwa ścieralna jezdni, ułożenie chodników i oznakowanie drogi. Te prace wymagają korzystnych warunków atmosferycznych. Miasto planuje oddać ten odcinek do użytku mieszkańcom na przełomie marca i kwietnia.

 

Równocześnie, aby nie przerywać prac, Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu inwestycji. Wiązać się to będzie z koniecznością zamknięcia ulicy Sobieskiego i Owidzkiej od strony skrzyżowania z ulicą Tczewską i Kanałową, uniemożliwiając dotychczasowy przejazd ulicą Sobieskiego przez ulicę Owidzką w kierunku ul. Unii Europekjskiej. To oznacza że ulice Sobieskiego i Owidzka na okres ok. 12 miesięcy pozostaną ulicami ślepymi. Na czas prowadzonych prac obowiązywać będzie objazd ul. Unii Europejskiej, do której będzie można dojechać od strony ul. Jabłowskiej lub ul. Kościuszki.

Cała inwestycja obejmuje przebudowę 4 obiektów mostowych i 5 dróg w całości lub części. Prace potrwają prawdopodobnie do końca wrześniu 2023 roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 11 mln złotych. Umowę na realizację zadania podpisano 29 stycznia 2021 r. Wykonawcą prac jest starogardzka firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl