Najważniejsze informacje o narodowym spisie powszechnym

Jest obowiązkowy, potrwa co najmniej trzy miesiące, a spisać się można samodzielnie przez Internet. W czwartek, 1 kwietnia 2021 roku w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ostatni raz Polacy spisywali się 10 lat temu. Teraz ma być więcej pytań o warunki mieszkaniowe, sposób ogrzewania domów oraz niepełnosprawność mieszkańców gmin i powiatów.

Wszystkie informacje dotyczące zasad spisu znajdują się na stronie: https://spis.gov.pl/ O zasadach pisaliśmy też tutaj: https://starogard.pl/liczy-sie-kazdy-od-1-kwietnia-rusza-powszechny-spis-ludnosci-96301/

Spis powszechny polega na policzeniu mieszkańców Polski i zebraniu danych potrzebnych do statystyk. Dzięki niemu można sprawdzić jakość życia mieszkańców oraz wypracować narzędzia do poprawy ich sytuacji.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Wyniki tego spisu pozwolą odpowiedzieć na potrzeby Polaków na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią bowiem wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw .

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim również zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis „wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,

O co zostaniemy zapytani?

– Rachmistrzowie pytać będą m.in. o aktywność związaną z pracą czy o ewentualną bierność ekonomiczną i jej przyczyny – mówi Janusz Stankowiak prezydent miasta i Główny Komisarz Spisowy w Starogardzie Gdańskim – Ważną kwestią będzie porównanie miejsca wykonywania pracy i miejsca zamieszkania. To pozwoli w przyszłości niwelować wykluczenia transportowe. Kluczową informacją będą też dane o niepełnosprawności mieszkańców regionu. Dzięki spisowi będzie możliwe określenie struktury niepełnosprawności w województwie i opracowanie dopasowanych do potrzeb programy dla mieszkańców – wyjaśnia dalej prezydent.

Nowością będą pytania o warunki mieszkaniowe Polaków. Pytania dotyczyć będą m.in. rodzaju wykorzystywanej energii do ocieplania budynków oraz spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii w mieszkaniach i domach.

Poza tym w kwestionariuszu znajdą się pytania m.in. o relacje rodzinne, wykształcenie, migracje wewnętrzne i zewnętrzne oraz charakterystykę etniczno-kulturową.

Każdy musi się spisać. To obowiązek

– Obowiązkowi spisowemu podlegają wszystkie osoby mieszkające w Polsce. Nie tylko Polacy, ale również cudzoziemcy. Główną metodą spisu jest samospis internetowy, do którego bardzo zachęcam. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl, wypełnić i wysłać formularz spisowy. W przypadku braku dostępu do Internetu lub innych trudności związanych z wykonaniem spisu przez e-formularz, metodami uzupełniającymi są spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza. Można też zgłosić się do naszego Urzędu przy ul. Gdańskiej 6, gdzie w celu spisania się będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanego do tego stanowiska. Należy się zarejestrować pod numerem +48 585306006 – informuje Janusz Stankowiak.

Spis rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa co najmniej do 30 czerwca, choć GUS nie wyklucza, że na podstawie nowelizacji ustawy zostanie przedłużony do końca września 2021 roku.

W przypadku problemów i pytań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań można dzwonić na specjalną infolinię Głównego Urzędu Statystycznego: 22 279 99 99.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl