Najlepsze Strażaczki w mieście

Druhna Karolina Kucharczyk oraz bryg. Marzena Miszewska to strażaczki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności i wzorowemu wykonywaniu służbowych zadań w sposób szczególny wyróżniły się w 2023 roku. Podczas II sesji Rady Miasta Prezydent Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta wręczyli im nagrody.

Warunkiem przyznania nagrody dla najlepszego strażaka było wzorowe wykonywanie zadań służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie, realizowanie zadań w trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy. Komisja oceniała rzetelność, profesjonalizm, samodzielność, kreatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji i umiejętność pracy w zespole kandydatów do nagrody.

Bryg. Marzena Miszewska
Bryg. Marzena Miszewska

Od przeszło dwudziestu lat pełni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim funkcję głównej księgowej. Należy do grona wyjątkowo oddanych i zaangażowanych w służbie funkcjonariuszy. To co ją wyróżnia to własna inicjatywa w wielu aspektach funkcjonowania komendy i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu starogardzkiego. Wzorowo sprawuje merytoryczny nadzór i wsparcie nad przepływam i pozyskiwaniem środków finansowych na zakup pojazdów pożarniczych przeznaczanych dla jednostek OSP z terenu powiatu. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli OSP z zakresu finansów publicznych – ich wydatkowania i rozliczeń. W ten sposób przyczynia się do rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W 2023 roku dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i pozyskanym przez funkcjonariuszkę pieniądzom PSP rozbudowało zainstalowaną w 2021 roku instalację fotowoltaiczną. Bryg. Marzena Miszewska należy do grona strażaków, którzy chętnie angażują się w zadania wykraczające poza zakres obowiązków. Chętnie też poświęca swój wolny czas, by udzielać się w pracach dla dobra jednostki. W życiu zawodowym kieruje się zasadami etyki i wzajemnej życzliwości.

Druhna Karolina Kucharczyk
Druhna Karolina Kucharczyk

Wstąpiła w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, w 2009 roku. Po osiągnięci pełnoletności w 2015 roku zasiliła szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej. Ukończone szkolenia i kursy pozwoliły jej na czynny udział w pawie 300 działaniach ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczyła w ogólnopolskich warsztatach z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami potrafi dzielić się z młodzieżą. Z wielkim zaangażowaniem wspiera opiekuna MDP w prowadzeniu zbiórek i szkoleń. Od 3 lat jest pełnoprawnym wychowawcą na obozach wypoczynkowo-szkoleniowych MDP w Skrzyni.

W 2023 roku godnie reprezentowała jednostkę w pocztach sztandarowych lub delegacjach podczas świąt państwowych i kościelnych oraz uroczystościach patriotycznych. Jest też finalistką powiatowych zawodów sportowo pożarniczych, podczas których ze swoimi koleżankami wywalczyła 2 miejsce w kwalifikacji ogólnej drużyn kobiecych. W 2017 roku wyróżniona odznaką Strażak Wzorowy, a w 2020 roku Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

Od lewej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wardyn, bryg. Marzena Miszewska, duhna Karolina Kucharczyk, naczelnik OSP Marek Lis i Komendant OSP Łukasz Zblewski

Przyznane nagrody najlepszym Strażaczkom wręczyli prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. Wręczenie odbyło się podczas II sesji Rady Miasta  29 maja br.  w obecnosci Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd. st.bryg. Tomasza Wardyna, Komendanta OSP Łukasza Zblewskiego oraz Naczelnika OSP Marka Lissa.