Najlepsi uczniowie i nauczyciele nagrodzeni

18 czerwca najbardziej wyróżniający się uczniowie oraz nauczyciele starogardzkich szkół podstawowych odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta Janusza Stankowiaka.

– W najbliższy piątek zabrzmi ostatni dzwonek roku szkolnego 2017/2018. Zanim go usłyszymy, uczniowie i nauczyciele spotykają się, aby podziękować sobie za jeszcze jeden rok pracy, kolejny rok nauki. Tradycją Samorządu Miasta Starogard Gdański są spotkania takie jak to dzisiaj, kiedy do podsumowań i podziękowań dołączają się władze miasta – rozpoczynając uroczystość mówiła Hanna Stasiewicz z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

– Są dzisiaj z nami wybitni uczniowie, którzy wyróżniają się osiągnięciami przedmiotowymi, sportowymi, wzorową postawą, czy aktywnością społeczną. Niektórzy z nich opuszczają już mury swoich szkół i 1 września rozpoczną kolejny etap edukacji. Przez wszystkie lata nauki dali nam wiele radości i satysfakcji, sławili swoje szkoły i Starogard Gdański. Są z nami również nauczyciele, wychowawcy, którzy codziennie, latami dokładali wszelkich starań, aby podnosić wiedzę i kompetencje uczniów, rozwijać ich pasje i talenty. Odpowiedzialnie realizują zadanie, do którego przeznaczyło ich powołanie zawodowe. Mądrze wychowują młodzież, dając jej podwaliny do dobrego i mądrego życia – powiedziała Hanna Stasiewicz.

Zgromadzonych tego dnia w Urzędzie Miasta uczniów i nauczycieli prezydent miasta postanowił uhonorować dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. – Jestem bardzo dumny z młodzieży, która już dzisiaj sławi i mam nadzieję sławić będzie w przyszłości nasze miasto. Starogard Gdański zasługuje na wspaniałych ludzi. Wy do nich należycie. Należą do nich Wasi nauczyciele, Wasi rodzice, bo dzięki nim i wskazanym przez nich drogom możecie się w pełni rozwijać – mówił prezydent Janusz Stankowiak.

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2017/2018:

1) Oskar Wojak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) – będąc uczniem II klasy gimnazjum, wzorowo uczył się i z powodzeniem brał udział w wojewódzkich konkursach z biologii i chemii. Reprezentował również szkołę w Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych. Jest dociekliwy, ciekawy świata i jak wszyscy nasi uczniowie wszechstronnie utalentowany.

2) Stanisław Oryl (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) – wzorowo uczył się przez sześć lat w szkole podstawowej, godnie ją reprezentując w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Będąc uczniem czwartej klasy, zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Galileo”, wyróżnienia w konkursach ortograficznych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym oraz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

3) Julita Kubach (Publiczna Szkoły Podstawowa Nr 2) – wzorowo uczyła się przez siedem lat w szkole podstawowej. Z powodzeniem brała udział w zawodach sportowych w siatkówce, unihokeju i lekkoatletyce. Reprezentowała szkołę w konkursach krajoznawczych uzyskując I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz w tegorocznej edycji – w etapie ogólnopolskim – w kategorii prac indywidualnych – nagrodę miesięcznika „Poznaj swój kraj” za pracę pt. „Dziennik z podróży po granicy miasta Starogardu Gdańskiego”. Ponadto uzyskała III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Na najlepszy produkt turystyczny” promujący naszą Małą Ojczyznę. Tym najlepszym produktem turystycznym jest informator, w którym Julita opisuje historię Kociewia, zwyczaje, życie społeczeństwa oraz przedstawia dorobek kulturalny naszego regionu.

4) Lena Wojewoda (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3) – wzorowo uczyła się przez cztery lata w szkole podstawowej. Z powodzeniem wzięła udział w Kociewskich Konkursach Plastycznych z elementami obejmującymi region kociewski oraz uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Wszystkie lata w szkole i osiągnięte sukcesy pokazały, że jest osobą utalentowaną oraz że z pełną odpowiedzialnością i dojrzałością posiadane talenty rozwija. Pasja uczenia się zaowocowała bardzo wysokimi wynikami w nauce – średnia ocen na świadectwie szkolnym w klasie czwartej wyniosła 5,70.

5) Anna Janeczek (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3) – wzorowo uczyła się przez trzy lata w gimnazjum. Z powodzeniem brała udział w licznych konkursach przedmiotowych i lekkoatletycznych zawodach sportowych, zdobywając zaszczytne tytuły i najwyższe lokaty. Była członkiem samorządu klasowego, a przez dwa lata członkiem pocztu sztandarowego. Wrażliwość na cierpienie i krzywdę ludzką powodowały, że angażowała się we wszystkie akcje charytatywne w szkole i poza nią. Średnia ocen na świadectwie szkolnym w klasie trzeciej wyniosła 6,00.

6) Michał Negowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4) – wzorowo uczył się przez pięć lat w szkole podstawowej. Z powodzeniem brał udział w licznych konkursach literackich i recytatorskich. W Międzynarodowym Konkursie Literackim uzyskał wyróżnienie, a w Ogólnopolskim Konkursie Parlamentarnym „List do taty” w etapie wojewódzkim zdobył nagrodę główną i wyróżnienie w etapie ogólnopolskim. W Przeglądzie Gwary Kociewskiej „Kociewski Skowronek” zdobył III miejsce w kategorii gawędziarzy oraz III miejsce w kategorii śpiewu. Ponadto w konkursie „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” zdobył I miejsce w eliminacjach rejonowych i finałowych broniąc po raz drugi tytułu „Mistrza na Kociewiu”. Zdobył również II miejsce w Powiatowym Konkursie Prozy, Poezji i Piosenki Kociewskiej w Warlubiu. Umiejętności te wykorzystuje udzielając się jako aktor w Zespole Teatralnym „Pleciuga” i kapeli kociewskiej „Fefernóski”. Wrażliwość na cierpienie i krzywdę ludzką spowodowały, że angażował się wolontariat Szkolnego Koła Caritas i brał udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych w Szkole. Średnia ocen na świadectwie szkolnym w klasie piątej wyniosła 5,20.

7) Dawid Skrzypczak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6) – wzorowo uczył się przez trzy lata w gimnazjum. Z powodzeniem brał udział w rejonowych konkursach z chemii i biologii zdobywając wysokie lokaty i zaszczytne tytuły. Uczestniczył w zajęciach z matematyki skierowanych do uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”, czego następstwem było zajęcie w roku szkolnym 2017/2018 V miejsca w etapie powiatowym Pomorskiej Ligi Zadaniowej. W roku ukończenia szkoły zdobył tytuł „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum”. Średnia ocen Dawida na świadectwie szkolnym w klasie trzeciej wyniosła 5,55.

8) Jadwiga Jankowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6) – wzorowo uczyła się przez sześć lat w szkole podstawowej. Z powodzeniem brała udział w konkursach przedmiotowych: w etapie Rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Dyktando Kociewskie” oraz w Kociewskim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność”, uzyskując wyróżnienie. Została również finalistką Konkursu Biblijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Braterstwo w Biblii”. Średnia ocen na świadectwie szkolnym w klasie szóstej wyniosła 5,07.

9) Hanna Glaner (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8) – wzorowo uczyła się przez trzy lata w szkole podstawowej. Z powodzeniem brała udział w licznych konkursach: matematycznym, ortograficznym, plastycznym. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zajęła czołową lokatę, a w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Dyktando Kociewskie” zdobyła I miejsce. Chętnie włącza się w przygotowywanie uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych. Pierwszy etap edukacyjny, naukowe sukcesy oraz postawa społeczna pokazały, że jest wzorową uczennicą, bardzo dobrą koleżanką oraz miłą i kulturalną dziewczynką.

10) Mateusz Strzelecki (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8) – wzorowo uczył się w gimnazjum. Z powodzeniem brał udział w konkursach matematycznych, zdobywając zaszczytne tytuły i najwyższe lokaty. W roku szkolnym 2017/2018 zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki. Ponadto corocznie zdobywał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, a w 2017 r. I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Złote Liczydło”. Przez dwa ostatnie lata nauki w gimnazjum uczestniczył w konkursach drużynowych „Pomorskich Meczy Matematycznych”, w których w roku szkolnym 2017/2018 doszedł do ćwierćfinałów. Uczestniczył w zajęciach z matematyki skierowanych do uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”, czego następstwem było zajęcie w roku szkolnym 2017/2018 I miejsca w etapie powiatowym Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Brał również udział w matematycznym kółku olimpijskim na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Wrażliwość na cierpienie i krzywdę ludzką spowodowały, że angażował się wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych oraz dbał o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. Pasja uczenia się zaowocowała corocznymi świadectwami z wyróżnieniem oraz średnią ocen na świadectwie szkolnym w klasie trzeciej wynoszącą 5,61.

Najlepszymi nauczycielkami roku szkolnego 2017/2018 okazały się:

1) Pani Agnieszka Kurek (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
2) Pani Hanna Szulc (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
3) Pani Małgorzata Wójcik (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2)
4) Pani Dorota Spychalska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
5) Pani Wanda Kowalska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
6) Pani Ewa Kajzer (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi)
7) Pani Katarzyna Paul (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
8) Pani Anna Drywa (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
9) Pani Jolanta Żygowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)
10) Pani Alicja Czarna (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

Fot. Małgorzata Rogala

 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl