Nagrody dla najlepszych policjantów

26 czerwca, podczas sesji Rady Miasta, nagrody odebrali najbardziej wyróżniający się w I półroczu 2019 r. policjanci. Najlepszym dzielnicowym został aspirant sztabowy Maciej Olejniczak, a najlepszym policjantem prewencji aspirant sztabowy Mariusz Wendlikowski.

Najlepszy dzielnicowy aspirant sztabowy Maciej Olejniczak 

Nagrody wręczali Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz przewodniczący Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Jan Strzelczyk.

Dla aspiranta sztabowego Macieja Olejniczaka nie jest to pierwsze wyróżnienie. Policyjny mundur nosi od 19 lat. Od początku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpoczynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego pełni od 2002 roku. W służbie przez codzienny, bezpośredni kontakt z mieszkańcami odgrywa rolę łącznika między policją a społeczeństwem. Interweniuje wobec chuliganów i wandali, pomaga ofiarom przemocy domowej. Ściga sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Zajmuje się ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych. Dba także o przestrzeganie porządku w swoim rejonie służbowym. W 2012 roku odznaczony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Asp. sztab. Maciej Olejniczak utrzymuje również stały kontakt z mieszkańcami swojej dzielnicy. We wspomnianym okresie 10-krotnie uczestniczył w spotkaniach z lokalną społecznością, dążąc do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Najlepszy policjant prewencji Mariusz Wendlikowski

Aspirant sztabowy Mariusz Wendlikowski nagrodę dla najlepszego policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał po raz drugi. W policji pracuje od 18 lat. Swoją służbę rozpoczął w 2001 roku najpierw jako kursant, a następnie jako aplikant Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W listopadzie 2012 roku został przeniesiony do pełnienia służby w starogardzkiej komendzie, gdzie obecnie pełni służbę na stanowisku specjalisty referatu patrolowo-interwencyjnego. W trakcie patroli realizuje ustawowe zadania policji. Reaguje wobec osób naruszających porządek publiczny, ściga sprawców przestępstw oraz wykroczeń, zatrzymuje i doprowadza do jednostki osoby poszukiwane przez sąd i prokuraturę w celu odbycia kary lub przeprowadzenia czynności procesowych. W 2015 roku odznaczony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Nagrodzeni policjanci dzięki szczególnemu zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań służbowych osiągnęli w I półroczu 2019 roku najlepsze wyniki w służbie.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl