Nagroda dla nowej jakości Alei Wojska Polskiego

Starogard Gdański z wyjątkowym wyróżnieniem. To tutaj jest najlepsza przestrzeń miejska na Pomorzu 2019 roku! Marszałek Województwa Pomorskiego rozstrzygnął XIV edycję konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego”. Jury doceniło włodarzy miasta za modernizację Alei Wojska Polskiego oraz odrestaurowany dworzec PKP wraz z całą sąsiednią infrastrukturą.

Projekt „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” otrzymał Główną Nagrodę ex asequo z Gminą Władysławowo w tegorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019”. Starogardzka lokalizacja węzła integracyjnego wraz z deptakiem prowadzącym do niego wzdłuż Alei Wojska zachwyciły komisję konkursową i zdeklasowały mocną konkurencję.

Widok na podświetlony nocą dworzec PKP od Alei Wojska Polskiego /fot. Edyta Lichy/

Starogardzki projekt został doceniony za istotną pozytywną zmianę jakościową w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Doceniono walory nowego standardu i jakości Alei Wojska Polskiego – ulicy, która łączący integracyjny węzeł transportowy z centrum miasta oraz ich znaczenie w przywróceniu temu miejscu dawnego symboliczno – kulturowego charakteru, który nie tylko podniósł rangę miasta, ale stał się jego wizytówką.

Nowa jakość Alei Wojska Polskiego / fot. Edyta Lichy/

Komisja doceniła również całościowe rozwiązanie architektoniczne dla jednej z ważniejszych osi kompozycyjnych Starogardu Gdańskiego. Jego kompleksowość i wielofunkcyjność , które pozwoliły na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych. Ich pomysłowość i wykonawstwo.

7 listopada br. główną nagrodę w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019” w imieniu Miasta odebrał prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Główna nagrodę w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019” odebrał z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka – prezydent Janusz Stankowiak

Towarzyszyli mu projektant przedsięwzięcia Rafał Sieraczyński oraz przedstawiciel wykonawcy (kierownik budowy) – Jacek Łoński. Nagrody wręczył im marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród w ramach Kongresu Smart Metropolia 2019 w budynku Oliwia Star w Gdańsku.

Prezydent Janusz Stankowiak podziękował marszałkowi województwa pomorskiego i całej kapitule za nagrodzenie przestrzeni publicznej miasta Starogardu Gdańskiego

– Na ubiegłorocznej Gali starogardzki Park Nowe Oblicze otrzymał wyróżnienie, a że starogardzianie są ludźmi ambitnymi i bardzo pracowitymi, uznaliśmy, że stać nas na więcej. Dzisiaj w imieniu wszystkich mieszkańców odbieram główną nagrodę, za co bardzo dziękuje panu Marszałkowi i całej kapitule. To wielkie wyróżnienie dla Starogardu Gdańskiego – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – Dokładnie 16 grudnia 2016 roku na terenie starego, mocno już zdewastowanego dworca, podpisaliśmy z panem marszałkiem umowę na dofinansowanie budowy węzła integracyjnego. Wówczas powiedziałem: „dla takich chwil warto żyć”. Dzisiaj te słowa powtarzam: „dla takich chwil warto żyć”.

– Najważniejsze dla nas jest to, że zmienił się nie tylko jego wygląd Alei, dworca i sąsiednich ulic, ale zmieniła się przede wszystkim mentalność mieszkańców tego obszaru – powiedział prezydent Janusz Stankowiak na Gali wręczenia nagród Smart Metropolia 2019

– Cieszę się, że nowy wygląd Alei Wojska Polskiego i dworca PKP zyskał uznanie nie tylko wśród mieszkańców Starogardu Gdańskiego, ale został dostrzeżony w całym województwie pomorskim. Najważniejsze dla nas jest to, że zmienił się nie tylko jego wygląd, ale zmieniła się przede wszystkim mentalność mieszkańców tego obszaru. Dawniej wstydzili się swojego miejsca zamieszkania, dzisiaj widać, że są z niego dumni. Obserwujemy też, że modernizacja Alei Wojska Polskiego wpływa pozywanie na zmianę struktury zamieszkania tej dzielnicy miasta. Ludzie starsi ustępują miejsca młodym, którzy chcą tu mieszkać, w przestrzeni przyjaznej życiu i rozwojowi. Wierzę, że kolejne projekty przyniosą miastu nowe sukcesy. Panie marszałku – jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie – zakończył prezydent.

Widok na dworzec PKP w Starogardzie Gdańskim z lotu ptaka

Koszt budowy węzła integracyjnego wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą podziemną wyniósł prawie 43 mln zł. Ponad 34 ml. Miasto otrzymało dofinansowania z funduszy unijnych. Dokumentację techniczną dla inwestycji przygotowało Biuro Projektów RYSY Architekci z podwarszawskiego Mysiadła, zaś trwające 19 miesięcy prace budowlane realizowała firma budowlana Strabag z siedzibą w Pruszkowie.

Zaproszonych na uroczystą Galę w ramach Kongresu Smart Metropolia gości powitał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Stuk

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego organizowany co roku przez Marszałka Województw ma na celu nagrodzenie działań podejmowanych na rzecz rewaloryzacji lub nowego ukształtowania terenów ogólnodostępnych w miejscowościach całego województwa. Przy ocenie brane pod uwagę są m.in. funkcjonalność i estetyka przedsięwzięcia, wpływ na życie mieszkańców, a także zgodność z zasadami planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Nagrodzeni w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019 oraz Smart Metropolia 2019

W tegorocznej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego przyznano także dwa wyróżnienia. Dla gmin wiejskich otrzymała je Gmina Kobylnica, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkówko wraz z zagospodarowaniem terenu na rzece Słupi”. Wyróżnienie dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymała Gmina Sztum, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sztumie”.

Zdobyta przez Starogard Gdański nagroda jest już drugą tego typu. W 2018 r. wyróżnienie I stopnia za najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego otrzymał Park Nowe Oblicze.

fot. Edyta Lichy/Magdalena Dalecka