Nabór zgłoszeń delegatów szkół do Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór zgłoszeń delegatów szkół do Młodzieżowej Rady Miasta. Chcesz działać na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych? Sprawdź co zrobić aby zostać jej członkiem.

Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański jest reprezentacją starogardzkiej młodzieży i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Celem jej działania jest przede wszystkim integracja i współpraca środowisk młodzieży na terenie Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański zajmuje się także aktywizowaniem młodej społeczności miasta poprzez organizacje koncertów, konkursów, warsztatów i debat. Obecnie trwa nabór delegatów szkół do Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański VI kadencji.

Zgodnie z § 27, ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański „delegowania Radnych dokonują Samorządy Uczniowskie”. Każdej szkole, która jest jednocześnie okręgiem wyborczym, przysługuje jeden mandat na każde rozpoczęte 150 uczniów, przy czym dla szkół podstawowych brana jest pod uwagę liczba uczniów klas siódmych i ósmych.

Delegowania Radnych dokonują Samorządy Uczniowskie szkół. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru delegatów w sposób przez siebie ustalony.

Zgłoszenie Delegata do Rady oraz podpisane przez niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zostać dostarczone przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego do Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mickiewicza 1 do dnia 18 października 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański. Uczniowie niepełnoletni dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w pracach rady i na przetwarzanie ich danych. Wymagane formularze stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie pytania, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio pod adres mailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl lub telefonicznie: 881 200 480.

Całość ogłoszenia jest zgodna z Uchwałą nr XLVI/567/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański i nadania jej statutu.

Poniżej załączniki: 

harmonogram zgłaszania delegatów

Zgłoszenie delegata szkoły

oświadczenie wyrażeniu zgody

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl