Nabór wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową, w szczególności klubów sportowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/306/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową, w szczególności klubów sportowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Teść ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bip.starogard.pl/a,23015,regulamin-przyznawania-dotacji-oraz-ustalenia-wysokosci-dotacji-w-zakresie-sportu-przyznawanej-klubo.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl