Nabór do Hufca OHP

11–4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż prowadzi uzupełniający nabór młodzieży na rok szkolny 2020/2021.

Nabór jest przeprowadzany do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klas VII-VIII i dotyczy również osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat. W trakcie nauki oferowane jest przyuczenie do konkretnych zawodów.
Uczestnicy hufca zostają objęci opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.
Mają możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, konkursach lokalnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich oraz w realizowanych w hufcu programach europejskich. Swoje zainteresowania rozwijać mogą w ramach świetlicy środowiskowej i na zajęciach kółek zainteresowań. Do dyspozycji uczestników hufca jest doradca zawodowy oraz pośrednik pracy. W hufcu działa również Rada Młodzieży, Klub Aktywnych oraz Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Oś. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45.

Informacje o hufcu: www.facebook.com/hufiecpracystarogard

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl