Nabór do Hufca Pracy

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2021/2022 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII). Nabór dotyczy także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat.

Starogardzki Hufiec Pracy stwarza możliwość m.in.:
– uzupełnienia wykształcenia w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej,
– zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie,
– rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych,
turystycznych i kulturalnych,
– uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcami
zawodowymi, kursach zawodowych.

Uczestnicy zajęć hufca objęci zostaną opieką wychowawczą przez wykwalifikowaną kadrę, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

W hufcu działa: Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta, świetlica, koła zainteresowań.

Istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym po ukończeniu szkoły podstawowej. Ponadto po ukończeniu szkoły młodzież jest objęta działaniami Klubu Absolwenta (m.in. pomoc w znalezieniu pracy, oferty dodatkowych bezpłatnych szkoleń, kursów).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie hufca (Osiedlu 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim) lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7:45 – 15:45. Pod tym adresem oraz numerem telefonu uzyskać można wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji.

Działania 11 – 4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim można śledzić na Facebooku https://www.facebook.com/hufiecpracystarogard