Nabór do Hufca Pracy

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje iż prowadzi nabór młodzieży na II semestr roku szkolnego 2019 / 2020.

Nabór do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) – dotyczy także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat.
Wszystkim zainteresowanym proponujemy przyuczenie do konkretnych zawodów. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w imprezach kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestnicy hufca objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.
W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Szukaj nas na: Facebook – 11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl