Na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – granty

Najlepsze inicjatywy edukacyjne i informacyjne, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane na terenie województwa pomorskiego mają szansę na dofinansowanie. 

Konkurs ogłosiła Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do udziału zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Projekty konkursowe można składać do 31 maja 2019 r. Poniżej regulamin konkursu oraz wzory dokumentów do złożenia.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl