Można zgłaszać kandydatów do „Wierzyczanek” 2016

Od 15 listopada do 20 grudnia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wierzyczanka 2016”.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: w dziedzinie kultury, gospodarki oraz inicjatyw społecznych. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem osiągnięć kandydata oraz jego zasługami dla Starogardu Gdańskiego i jego mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6. (pok. 01) do 20 grudnia br. 

Szczegółowych informacji udziela Anna Gracz – Inspektor Wydziału Informacji Społecznej 58 530 60 93 (Pok. 125)

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta zgodnie z Uchwałą Nr XVII/191/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie nagród prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych. Regulamin przyznawania „Wierzyczanek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl