Można zgłaszać kandydatów do „Wierzyczanek” 2015

Od 15 listopada do 20 grudnia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wierzyczanka 2015”


Nagrody przyznaje Prezydent Miasta w trzech kategoriach: w dziedzinie kultury, gospodarki oraz inicjatyw społecznych. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem osiągnięć kandydata i opisem jego zasług dla Starogardu Gdańskiego i jego mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 (pok. 01) do 20 grudnia 2015 r..
Szczegółowych informacji udziela Anna Gracz- Główny Specjalista Wydziału Informacji Społecznej 58 530 60 93 (Pok. 125)

Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/191/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie nagród prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych. Regulamin przyznawania „Wierzyczanek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl