Można wycinać drzewa bez zezwolenia

Od 1 stycznia 2017 r. wycięcie drzewa na własnej posesji będzie o wiele prostsze. Od nowego roku nie trzeba mieć pozwolenia na usunięcie drzew, czy krzewów ze swojej działki. Nie dotyczy to jednak osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Zmiany są skutkiem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Od nowego roku osoby fizyczne mogą usuwać drzewa lub krzewy z nieruchomości, która stanowi ich własność, bez zezwolenia, pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na tym terenie.

Za usunięcie drzew lub krzewów naliczane są opłaty. Pod tym względem nic się w ustawie nie zmienia. Zmieniają się za to stawki. Od 26 sierpnia 2016 r. zależą one od wielkości obwodu pnia, wysokości, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. Do końca 2016 roku po uwzględnieniu stosownego taryfikatora opłata za wycinkę mogła wahać się od 148,36 zł aż do 171 280.07 zł. Od nowego roku ceny za usunięcie drzewa lub krzewu nie mogą przekroczyć 500 zł za drzewa oraz 200 zł za krzewy. Natomiast nielegalna wycinka drzew nadal będzie podlegała karze pieniężnej, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Rady miast i gmin w drodze uchwały mogą ustalić własny sposób naliczania opłat, w tym stawki za wycinkę drzew i krzewów dla przedsiębiorców. Radni mogą też określić w jakich wypadkach nie chcą, aby obowiązywały zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na ich terenie. Mogą nawet wskazać, jakich drzew nie będzie można wycinać, albo na wycinkę, których dalej będę obowiązywały zezwolenia.

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz ochrony Środowiska bądź pod nr tel: 58 56 137 78

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl