Mówili „STOP Krzywdzeniu. RAZEM można więcej”

Pracownicy socjalni w Starogardzie Gdańskim Dzień Pracownika Socjalnego świętują w sposób szczególny. Po raz drugi 21 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję pn. „STOP Krzywdzeniu. RAZEM można więcej”.  Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. Konferencja była podsumowaniem wielomiesięcznej pracy ludzi zajmujących się na co dzień pomocą pokrzywdzonym – przedstawicieli wielu instytucji pomocowych w Starogardzie Gdańskim.

W jednym miejscu spotkali się wszyscy ci, którzy niosą pomoc potrzebującym. Robią to w różnych formach. Niektórzy zawodowo, inni poza godzinami pracy. Łączy ich ogromna chęć pomagania, ale też potrzeba zwiększenia oferty pomocowej, jak i rozwój współpracy pomiędzy instytucjami, zajmującymi się pomocą krzywdzonym. Nikomu, kto tego dnia znalazł się na konferencji, los drugiego człowieka nie jest obojętny.

Prelegentów i zgromadzonych gości przywitała dyrektor MOPS-u w Starogardzie Gdańskim Urszula Ossowska.

Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przywitała uczestników Konferencji

– Spotykamy się tutaj po raz drugi. Niedawno uczestniczyliśmy w podobnej konferencji, którą organizowało Centrum Pomocy Dzieciom. W ubiegłym roku 21 listopada podsumowywaliśmy projekt „WySTARczy chcieć. RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”. Dzisiaj mówimy „STOP Krzywdzeniu. Razem można więcej”. Nasz nowy projekt został wysoko oceniony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na 76 zgłoszonych pomysłów zajął 5 miejsce i pierwsze w województwie pomorskim. Nie mogliśmy zaprzepaścić tego, co rozpoczęliśmy – powiedziała dyrektor MOPS. – Nabyte doświadczenia pokazały, że trzeba nie tylko doskonalić narzędzia pracy, ale przede wszystkim ujednolicić zasady współpracy między instytucjami pomocowymi. A jest nad dużo, chociaż ciągle za mało. Zamierzamy wzmacniać działania interdyscyplinarne, aby pomagać szybciej i skuteczniej. Chcemy wspierać dzieci, zapobiegać krzywdzeniu poprzez wzmocnienie naszego autorskiego pomysłu „Ambasador Dziecka” – mówiła Urszula Ossowska.- Taki cel stawiamy sobie dzisiaj i na przyszłość.

Zanim jednak rozpoczęły się wykłady prezydent miasta podziękował organizatorom za zaproszenie i złożył wszystkim pracownikom socjalnym najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Życzliwości. Przekazał na ręce pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bukiet kwiatów.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak składa życzenia wszystkim pracownikom socjalnym.

– Cieszę się ogromnie, że Starogard tak prężnie działa na tej trudnej arenie walki przeciw krzywdzeniu dzieci. Dzieciom winni jesteśmy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, rozwój, to wszystko, co wiąże się ze szczęśliwym dzieciństwem, czyli beztroskę i opiekę. Przyglądając się podejmowanym w mieście działaniom i inicjatywom, przysłuchując się temu, o czym się tu mówi, myślę, że Starogard ma się czym się pochwalić. W końcu byliśmy prekursorami, jeśli chodzi o powstanie Centrum Pomocy Dzieciom w Polsce i wprowadzenie do domów Ambasadorów Dziecka. Działając wspólnie możemy więcej – to się sprawdza i dzisiaj możemy być dumni z efektów pracy wielu, wielu ludzi. Ta konferencja to wspaniała okazja by wam wszystkim podziękować, zwłaszcza że dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Dokładnie rok temu podczas pierwszej konferencji powiedziałem, że nie jesteście pracownikami socjalnymi, ale misjonarzami socjalnymi. Wasza praca jest misją, bo wymaga wielkiego poświęcenia. Nie jest łatwa, a wasi beneficjenci nie zawsze są wdzięczni i wam życzliwi, ale z pewnością ta praca może i pewnie przynosi wam wiele satysfakcji. My jako samorządowcy, bo mam nadzieję, że nie wypowiadam się tylko w imieniu Miasta, ale również Gminy i Powiatu – możemy powiedzieć – jesteśmy z wami. To, co możemy zrobić dla pracowników socjalnych, zrobimy. Wiele od nas nie zależy, ale możecie na nas liczyć – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. 

Zaproszeni goście – od lewej: Wójt Gminy Starogard Gd. Magdalena Forc-Cherek, Starosta Starogardzki – Kazimierz Chyła, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert

Specjalnymi gośćmi Konferencji była nowa wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek, nowo wybrany Starosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła oraz nowa przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert.  Obecne były też: Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Szczypior – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz  Izabela Michnowska-Pełnomocnik  Wojewody ds Społeczeństwa Obywatelskiego. Niestety z powodu innych ważnych obowiązków służbowych na konferencję nie przybył zaproszony Rzecznik Praw Dziecka. Pan Michał Michalak przesłał jednak list z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad, w którym podkreślił ważność każdej inicjatywy promującej wychowanie bez przemocy.

Od 2010 roku w Polsce obowiązuje prawny zakaz bicia dzieci. Statystyki pokazują jednak, że w naszym kraju wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie akceptacja dla kar cielesnych. Co trzeci badany uznaje je za skuteczną metodę wychowania. Należy pamiętać, że przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się, wykorzystywanie czy zaniedbywanie dziecka, to także klapsy. Każde dziecko, które doświadcza przemocy, przeżywa ogromną traumę. Dlatego niezwykle cenne są wszystkie inicjatywy promujące wychowanie bez przemocy” – napisał Rzecznik Praw Dziecka.

Jednym z modułów Konferencji był blok tematów poświęconych rodzinie.

Konferencja podzielona była na trzy sesje tematyczne (dziecko, rodzina i specjaliści). Poruszono takie tematy, jak rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dziecka, diagnoza tej sytuacji w Starogardzie, konsekwencje wczesnodziecięcych traum relacyjnych, jak również czym jest, a czym nie jest terapia poznawczo-beheawiorana dzieci i młodzieży. Szukano odpowiedzi na pytania: jak wychowywać bez przemocy?, jak wspierać swoje dzieci?, jak być szczęśliwym rodzicem, szczęśliwych dzieci? oraz gdzie jest początek szczęśliwego dzieciństwa?

Oprócz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas konferencji przemówienia wygłosili: dr Marcin Szulc (psycholog), dr n. med. Artur Kołakowski (psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor); Anna Szczepanik (psycholog, psychoterapeuta), Magdalena Wrońska (pracownik socjalny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim), Barbara Liedtke-Kątnik (psycholog kliniczny, coach); Anna Bialik (nauczyciel, mediator rodzinny, kierownik Ośrodka Rozwoju Osobistego w Gdańsku) oraz asp. sztab.Robert Czerniga kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Dyrektror MOPS Urszula Ossowska w swoim wystąpieniu wytłumaczyła, dlaczego razem można więcej.

Dobór tematyki wykładów podyktowały problemy, wyznaczone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy, w który wpisał się projekt „STOP krzywdzeniu. RAZEM można więcej”:
– brak pełnej informacji o skali zjawiska przemocy,
– brak kompleksowej wiedzy na temat zjawiska przemocy wśród pracowników instytucji,
– stereotypowe postrzeganie zjawiska przemocy,
– niewystarczające wsparcie dla ofiar przemocy,
– trudności w odpowiednim oddziaływaniu na sprawców
– duże natężenie zjawiska przemocy rówieśniczej na poziomie gimnazjalnym i u młodszych dzieci
– krytyka istniejących rozwiązań pomocowych,
– krytyka formuły funkcjonowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych,
– brak komunikacji miedzy poszczególnymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W konferencji „STOP krzywdzeniu. RAZEM można więcej”  uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji pomocowych działających w mieście i okolicy.

Wszystkie te zagadnienie przewijały się w dyskusjach i rozmowach w czasie konferencji i w jej kuluarach. W czasie przerw uczestnicy Konferencji przy stolikach ekspertów rozmawiali z przedstawicielami: Sądu Rodzinnego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz Centrum Pastoralno-Psychologicznego „Więź”. Jak zaznaczyła dyrektor MOPS: – Jeśli coś się zaczęło, a w ludziach jest potencjał i chęć działania, nie można tego zaprzepaścić. Nie można nie dostrzegać podejmowanych przez instytucje działań, aby wzmocnić to, co zostało już udoskonalone.

Dzięki uprzejmości Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., konferencja po raz drugi odbyła się w audytorium Polpharmy przy ul. Pelplińskiej. Konferencję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy współpracy Stowarzyszenia „Można Inaczej”, Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy dzieciom siłę, Centrum Pastoralno-Psychologicznego „Wieź”, Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim i Grupy Wydawniczej Harmonia. Konferencję honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Michał Michalak , Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Projekt współfinansować ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

Fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl