MOPS z dofinansowaniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gmina Miejska Starogard Gdański od lat systematycznie realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy i wspierające jej ofiary. W bieżącym roku MOPS ponownie będzie realizował autorski projekt – tym razem pod nazwą „RAZEM – STOP przemocy”.

Jest to kontynuacja projektów realizowanych w latach poprzednich: „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej” (2018 r.), „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” (2017 r.). Projekty te to efekt wygranych konkursów ogłaszanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

– W związku z wieloletnimi działaniami nasza wiedza o problemie krzywdzenia dzieci jest istotnym elementem planowania polityki społecznej. Dzięki spotkaniom interdyscyplinarnego zespołu specjalistów wiemy jak poważny jest to problem i czy wprowadzane rozwiązania profilaktyczne i pomocowe są skuteczne. Żadna przemoc wobec dzieci nie jest usprawiedliwiona – mówi prezydent Janusz Stankowiak.

– Nie ma naszej zgody na brak reakcji i brak działań skutkujący krzywdzeniem dziecka. Projekty realizowane przez MOPS oraz współpracujące z Ośrodkiem podmioty, jak chociażby Stowarzyszenie Można Inaczej, są bardzo istotne i osobiście jestem zaangażowany we wsparcie wszelkich inicjatyw podejmowanych w tym zakresie – stwierdza prezydent miasta.

W ramach projektu „RAZEM – STOP przemocy”, od lipca 2020 r. rozwijane będą nowe formy i metody wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w starogardzkich rodzinach. Realizacja projektu będzie opierała się na trzech modułach oraz zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji.

Zeszłoroczna konferencja „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”.

– Widzimy jak ogromnym problemem jest komunikacja między ludźmi, w tym między dziećmi oraz rozwiązywanie sporów i konfliktów. Pojęcia „hejt”, „przemoc rówieśnicza” słyszymy coraz częściej. Tym zagadnieniom chcemy poświęcić warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z mediacji. W celu wzmocnienia tego działania powstanie Punkt Mediacji Rówieśniczych przy Starogardzkim Centrum Wolontariatu – informuje dyrektor MOPS Urszula Ossowska.

– Drugim istotnym elementem projektu są edukacyjne działania wspierające rodziny i działalność Punktu Konsultacji Rodzinnych oraz szkoleniowo-integracyjne działania skierowane do specjalistów zajmujących się pomaganiem i pracą na rzecz minimalizowania następstw, jakie niesie za sobą przemoc – kontynuuje dyrektor.

– Na podsumowanie projektu zaplanowana została ogólnopolska konferencja, która jak w latach poprzednich, zaplanowana jest jako forum wymiany doświadczeń partnerów, beneficjentów projektu, specjalistów uczestniczących w procesie pomagania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rówieśniczej, dla osób decydujących o kierunkach działań społecznych w samorządach. O organizacji konferencji jeszcze dyskutujemy, bo może będzie musiała być przeprowadzona on-line – dodaje Urszula Ossowska.

Projekt „RAZEM – STOP przemocy” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 66.606 zł, a wkład własny w wysokości 30.000 zł zapewniła Gmina Miejska Starogard Gdański.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl