MOPS wspiera seniorów

Sytuacja epidemiczna jest obecnie dynamiczna w całym kraju. Najbardziej zagrożone są osoby starsze. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2020 r. „Wspieraj Seniora”.

Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się pozostać w domu dzwonią na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do MOPS-u. Następnie pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Polegać ma ono w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

Pracowników MOPS-u mogą wspierać wolontariusze, harcerze, żołnierze WOT, członkowie ochotniczych straży pożarnych. Wszystkich seniorów, którzy zdecydują się skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o czujność i zgłaszanie potrzeby pomocy tylko w sposób opisany powyżej.

fot. stock.adobe.com