MOPS – sierpniowy bilans przyjętych wniosków i wydanych decyzji o świadczenia

Za nami główny miesiąc składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018. Od 7 do 31 sierpnia Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wydał 985 decyzji, w tym: na świadczenia wychowawcze 660, świadczenia rodzinne 218, fundusz alimentacyjny 97 i 10 na specjalny zasiłek opiekuńczy. Rozmowa z Urszulą Ossowską dyrektor MOPS.

Jakie było zainteresowanie mieszkańców Starogardu złożeniem wniosków w sierpniu na nowy okres zasiłkowy?
Przyjęliśmy 4.862 wnioski, w tym: na świadczenia wychowawcze (500+) 2.999, na świadczenia rodzinne 1.401, na fundusz alimentacyjny 446 i na specjalny zasiłek opiekuńczy 16.

Jak przebiegało składanie wniosków w starogardzkim MOPS?
Uważam, że byliśmy dobrze przygotowani do pracy w tym szczególnym miesiącu. Dla większości był to czas wakacji i urlopów, ale nie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów i Świadczeń Wychowawczych naszego Ośrodka. Dla nich to był czas bardzo intensywnej pracy. Uważam, że stworzyliśmy świadczeniobiorcom przyjazne warunki: 6 stanowisk przyjmowania wniosków, wydłużony czas pracy MOPS do 17;30, przygotowane wzory wypełnionych wniosków i stanowiska do ich wypełniania lub uzupełniania, miejsca siedzące dla oczekujących i towarzyszących składającym wnioski.

Wnioskodawców obsługiwali pracownicy Ośrodka, którzy wykazywali się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną oraz ogromną cierpliwością i życzliwością wobec klientów. Za taką postawę należą im się ogromne słowa uznania i podziękowania.

Na ile wniosków jeszcze Państwo oczekujecie?
Szacujemy, że do „500+” brakuje nam ok. 780 wniosków, do świadczeń rodzinnych ok. 280 a do funduszu alimentacyjnego ok. 50.

Jakie sankcje czekają „spóźnialskich”?
Dla tych, którzy złożą wnioski we wrześniu, sankcje są niewielkie, gdyż nie tracą oni uprawnień do ciągłości świadczeń i tylko wypłata opóźni się o miesiąc, np. „500+” za październik będzie wypłacone dopiero w listopadzie – łącznie ze świadczeniem za listopad. Jeszcze później złożone wnioski mogą przerwać ciągłość świadczeń. Szczegóły znajdują się w załączniku i na naszej stronie www.mops.starogard.pl.

Mieliście Państwo trochę obaw organizacyjnych związanych z nowym okresem zasiłkowym, np. sprawność systemów informatycznych. Czy były one zasadne?
Nasze obawy tylko uwrażliwiły nas na pewne działania organizacyjne.
Apelowaliśmy o nieodkładanie wizyty w Ośrodku na ostatnie dni sierpnia. O ile przez cały miesiąc przyjmowaliśmy dziennie od 150 do 260 wniosków, to dwa ostatnie dni były zwyżkowe. W tych dniach przyjęliśmy 313 (30.08) i 358 (31.08).

Co do systemów informatycznych, to trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwszy to elektroniczne składanie wniosków. Początki były bardzo optymistyczne. Po pierwszym tygodniu elektronicznych wniosków było 37,5% . Po podsumowaniu miesiąca jest ich 25,6%. Można powiedzieć, że nie widzieliśmy co czwartego wnioskodawcy.

Drugi element elektronicznej rzeczywistości to weryfikacja wniosków i poprawności danych, w systemie Empatia. I tu zdarzają się trudne okresy i zawieszanie się systemu, co przekłada się bezpośrednio na sprawność przygotowywanych decyzji o świadczeniach.
Sprawdza nam się usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą SMS, zintegrowana z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz dodatków mieszkaniowych. Poprzez tę usługę informujemy o terminie odbioru decyzji w Ośrodku.

Ilu świadczeniobiorców otrzymało już nowe decyzje?
Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu. Po weryfikacji danych zdarza się, że musimy wezwać wnioskodawcę do złożenia korekty wniosku czy uzupełnienia. Nie wszyscy posiadają stosowne dokumenty, mam tu na myśli np. orzeczone alimenty w przypadku samotnego wychowywania dziecka. To okoliczności, które wydłużają czas przygotowania decyzji, i które mogą mieć wpływ na termin jej wydania. Jeżeli wniosek jest kompletny, nie ma powodów do niepokoju i nie ma potrzeby informowania się u nas o terminie wydania decyzji. Nastąpi to w takim czasie, aby wpłata świadczenia była terminowa.

Decyzje na nowy okres zasiłkowy wydajemy od 7 sierpnia. Dotychczas wydaliśmy 985 decyzji, w tym: na świadczenia wychowawcze 660, świadczenia rodzinne 218, fundusz alimentacyjny 97 i 10 na specjalny zasiłek opiekuńczy.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl