Modernizacja ul. Staszica

Do końca czerwca potrwa modernizacja ul. Staszica w Starogardzie Gdańskim. Remont obejmuje odcinek ulicy długości 73 mb, począwszy od ul. Gryfa Pomorskiego.

Całkowita powierzchnia modernizacji wynosi ok. 500 m2. Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na całej powierzchni odcinka, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy i ponownie ułożenie kostki pozyskanej z rozbiórki. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowa Adam Kowalczyk. Wartość robót wynosi brutto 148 tys. zł.

Przed przystąpieniem do robót drogowych przeprowadzono przegląd sieci drenażowej na remontowanym odcinku ulicy. Znaczna część istniejącego drenażu z rur ceramicznych była niedrożna i zarwana, co było powodem podmakania przyległych działek oraz zalewania piwnic budynków przy tej ulicy. Cała sieć drenażowa na tym odcinku została wymieniona na nową z rur PCV 250 wraz z wykonaniem nowych studni rewizyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski obserwuje postępy prac. 

– Od dłuższego czasu wraz z mieszkańcami ulicy Staszica informowałem Urząd Miasta o zapadnięciach jej fragmentów. Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do jej modernizacji. To jest naprawdę potrzebne. Technologia układania kostki na piasku, która zastosowana została w 2005 r. przyniosła niestety nieprzyjemne skutki w postaci podmakania działek, czy nawet zalewania piwnic mieszkańców. Jestem przekonany, że tym razem prace wykonane zostaną starannie i już niedługo będziemy mogli cieszyć się z nawierzchni wysokiej jakości – powiedział wiceprzewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Marek Jankowski.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl