Mocne TAK mieszkańców dla obwodnicy Starogardu. W 2017 roku poznamy jej ostateczny przebieg

Aż 90% pytanych jest za budową obwodnicy Starogardu. Z ankiety przeprowadzonej przez sopocką Pracownię Badań Społecznych wśród ponad 1200 mieszkańców miasta i 11 okolicznych gmin wynika, że większość chce odciążenia ruchu w centrum i przeniesienia go poza Starogard. Zdaniem ankietowanych najlepszym wariantem obwodnicy jest wariant trzeci.

Ankieterzy pytali też o oczekiwania mieszkańców wobec istniejącego układu drogowego. Mieszkańcy wskazywali na potrzebę lepszej nawierzchni ulic, większego bezpieczeństwa na drodze i dobrego jej oświetlenia.

Konsultacje na finiszu

20 września podczas ostatniego spotkania informacyjnego w sprawie budowy obwodnicy w kinie Sokół mieszkańcy pytali, czy opinia 1219 osób faktycznie odzwierciedla nastroje społeczne w tak ważnej kwestii, jaką jest ustalenie przebiegu drogi szybkiego ruchu.

Natalia Górecka mieszkanka 7 km wariantu III pyta, kto przeprowadzał ankietę kiedy i dlaczego nie pytano o zdanie mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi?
Pani Natalia z Dąbrówki pyta, kto przeprowadzał ankietę, kiedy i dlaczego nie pytano o zdanie mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi?

Grzegorz Długosz z firmy Transprojekt, która organizowała spotkania, zapewniał, że ankieta została przeprowadzona w sposób profesjonalny. O opinię pytano nie tylko mieszkańców terenów przebiegających wzdłuż planowanych wariantów obwodnicy, ale także centrum i północnych rejonów miasta oraz we wsiach nie sąsiadujących z przyszłą trasą.

Czy obwodnica w Starogardzie Gdańskim jest potrzebna?

Czy obwodnica jest potrzebna w Starogardzie Gdańskim?
Prawie 90% ankietowanych odpowiedziało, że obwodnica jest potrzebna w Starogardzie Gdańskim

– Badanie opinii publicznej nie polega na ankietowaniu wyłącznie osób bezpośrednio związanych z tematem – powiedział projektant. – Dla uzyskania obiektywnej oceny ankietę przeprowadza się według ściśle określonego klucza. Dodał, że pojawienie się nowej drogi w terenie niemal w każdym przypadku bywa bolesne. Nie da się jednak zaprojektować obwodnicy, która podobałaby się wszystkim. Podkreślił, że po to wykonują Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (tzw. STEŚ), aby ocenić zalety i wady każdego wariantu, a potem wybrać ten najkorzystniejszy.

Który wariant obwodnicy jest najlepszy?

Zdaniem mieszkańców III wariant obwodnicy jest najlepszy
Zdaniem mieszkańców III wariant obwodnicy jest najlepszy

Co nowego w wariantach obwodnicy?

Na spotkaniach Transprojekt zaprezentował szczegółowy przebieg obwodnicy w wariantach I, II i III wraz z węzłami i drogami dojazdowymi. Przedstawił też dwie modyfikacje – wariantów IIa i IIIa, w których uwzględniono wnioski mieszkańców. Zgłoszono je na spotkaniach w listopadzie ubiegłego roku. Wariant IIa od węzła Starogard Południe do Jabłowa został bardziej wygięty na północ, a wariant IIIa od węzła Starogard Zachód do węzła Starogard Południe wchodzi głębiej w tereny leśne na południe.

rys_3_plan_sytuacyjny-zdjecie

Planowana droga w I i II wariancie będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W wariancie trzecim pobiegnie w układzie 2+1 z naprzemiennymi podwójnymi pasami ruchu.

– Układ 2+1 wynika z ekonomicznej analizy wariantu trzeciego – wyjaśnił Grzegorz Długosz z firmy Transprojekt. – Obwodnica w tym przypadku jest najdłuższa i najbardziej oddalona od miasta – mówił. – W związku z czym będzie mniej obciążona ruchem niż w wariancie I i II, które biegną bliżej Starogardu. Projektant dodał, że zaproponowany układ jezdni będzie równie bezpieczny jak w dwóch pozostałych przypadkach, gdyż wszystkie pasy ruchu będą oddzielone od siebie barierkami.

Mieszkańcy pytają i chcą kolejnych zmian

Mieszkańcy chcieli wiedzieć, jak przebiega procedura wykupu gruntów i jakie przepisy regulują zasady ustawiania ekranów zabezpieczających. Pytali, czy ekrany mogą chronić dzikie zwierzęta i czy przy wyborze trasy uwzględniany jest stopień zanieczyszczenia środowiska, jaki spowoduje wzmożony ruch aut.

Mieszkaniec Dabrówki zgłasza wniosek o zaprojektowanie drogi dojazdowej do pól uprawnych
Pan Marcin z Dąbrówki zgłasza wniosek o zaprojektowanie drogi dojazdowej do pól uprawnych

Mieszkańcy Dąbrówki zgłosili wnioski do wariantu III obwodnicy. Wskazywali konkretne miejsca na mapach, postulowali o wprowadzenie dodatkowych dróg dojazdowych na odcinkach, które przecinają pola uprawne. Domagali się też ekranów zabezpieczających przed hałasem gospodarstwa usytuowane blisko planowanej drogi.

Przeprowadzka kumaka

Spotkanie 20 września zakończyło kolejny etap konsultacji. Mieszkańcy podczas czterech spotkań informacyjnych poznali nie tylko

Kumak nizinny
Kumak nizinny

wyniki ankiet, ale też badań geologiczno-inżynierskich oraz przyrodniczych. Drogowcy i naukowcy wykonali 40 odwiertów, by zbadać teren, na którym powstaną drogi i mosty.

Spisano też wszystkie siedliska dzikich ssaków i ptaków. Przy okazji odkryto siedlisko chronionego gatunku kumaka nizinnego. Jeśli w miejscu jego przebywania ostatecznie pobiegnie obwodnica – kumaki trzeba będzie przenieść w inne miejsce.

2017 – czas decyzji

Do końca 2016 roku firma Transprojekt przedstawi gotowe opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) dla trzech wariantów obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Analiza, której celem jest rekomendowanie najkorzystniejszego przebiegu trasy, umożliwi wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja jest konieczna do uzyskania pozwolenie na budowę i rozpoczęcia wykup gruntów pod nową drogę szybkiego ruchu.

Na początku 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybierze ostateczny wariant obwodnicy. Zakończenie budowy obwodnicy Starogardu planowane jest na II połowę 2023 roku.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele firmy Transprojekt, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władze samorządowe.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl