Mniej pieców węglowych

21 mieszkańców budynków wielorodzinnych ze Starogardu Gdańskiego uczestniczyło w konkursie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Wszyscy otrzymali dofinansowanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i ich wymianę na inne źródło energii. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zrealizowała go Gmina Miejska, a jego celem była poprawa stanu powietrza atmosferycznego w mieście i zdrowia jego mieszkańców.

Ponad 318 tys. zł kosztowała mieszkańców budynków wielorodzinnych tegoroczna modernizacja źródeł energii cieplnej w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” otrzymali zwrot kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych do refundacji, o łącznej sumie ponad 93 tys. zł., z tego 53 972,17 zł, czyli 57,53% pochodziło z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 39 836,51 zł, czyli 42,47% z budżetu miasta.

Warunkiem otrzymania dotacji było zlikwidowanie kotła opalanego węglem lub koksem i zastąpienia go kotłem gazowym bądź olejowym, pompą ciepła lub kotłem opalanym biomasą (5 klasy). Mieszkańcy mogli też podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Dofinansowaniu podlegały również elektryczne źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należało w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. złożyć wniosek. 24 mieszkańców zadeklarowało chęć przystąpienia do zadania w ramach konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” i złożyło w Urzędzie Miasta Starogard Gdański stosowane wnioski z zapewnieniem, że poprzez realizację swojego pomysłu osiągnięty zostanie najlepszy efekt ekologiczny. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza ma przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców, poprzez zwiększenie ich świadomości, że czystsze powietrze gwarantuje im lepsze zdrowie i samopoczucie. Ostatecznie z dofinansowania skorzystało 21 wnioskodawców.

Poprzez realizację powyższego zadania zlikwidowano 30 kotłów opalanych węglem. W 19 przypadkach zainstalowano w to miejsce piece gazowe. Zrealizowano również po jednym zadaniu polegającym na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jak i zamontowaniu kotła opalanego biomasą (5 klasy).

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 21 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:
– pyłów ogólnych – 1,248 (Mg/rok)
– SO2 – 0,604 (Mg/rok)
– NOx – 0,013 (Mg/rok)
– CO – 2,795 (Mg/rok)
– CO2 – 50,195 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 5,659 (Mg/rok)

 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl