Młodzi mediatorzy spotkali się z wiceprezydentem

Młodzież ze starogardzkich szkół od czerwca uczy się, jak rozwiązywać konflikty w drodze mediacji rówieśniczych. W czwartek, 1 października spotkała się z wiceprezydentem Maciejem Kalinowskim. Przekazała mu w formie listu kilka postulatów, które mają ułatwić prowadzenie mediacji w szkołach, aby projekt „PokłociMY czy PorozmawiaMY” mógł dalej funkcjonować w praktyce.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów Moniki Segerskiej, Marioli Ałtyn i Arkadiusza Kobierzyńskiego przy wsparciu Miasta w SP nr 1, 2 i 4 w Starogardzie Gdańskim od października działać będą kluby mediacji rówieśniczych. Mają one służyć społeczności szkolnej jako miejsce spotkań i praktyki umiejętnego rozwiązywania konfliktów wolnych od przemocy. Dla uczniów pozostałych szkół taki klub powstaje w Stowarzyszeniu Można Inaczej przy Starogardzkim Centrum Wolontariatu.

Spotkanie grupy młodych nmediatorów z wiceprezydentem miasta Maciejem Kalinowskim

-Rozwijanie mediacji rówieśniczych i powstanie klubów jest możliwe dzięki dwóm projektom. Realizatorem pierwszego jest Stowarzyszenie Można Inaczej. Zadanie jest współfinansowane z pieniędzy miejskich. Drugi projekt to działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparte ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oba zadania wspiera Magdalena Dittmer -Mediacje MD. – powiedziała Dorota Dorau prezes Stowarzyszenia Mozna Inaczej.

Mediator Magdalena Dittmer spisała wszystkie postulaty uczestników warsztatów mediacyjnych pn. „PokłóciMY czy PorozmawiaMY”, które otrzymał wiceprezydent Maciej Kalinowski

W czwartek, 1 października młodzi mediatorzy, uczestnicy warsztatów mediacyjnych w ramach w/w projektów, spotkali się na sali dworca PKP z wiceprezydentem do spraw społecznych Maciejem Kalinowskim. Przekazali mu w formie listu swoje uwagi, które wypracowali podczas pracy w grupach warsztatowych. W liście wypunktowali potrzebę kontynuowania projektu, organizacji kolejnych spotkań w grupach szkoleniowych, ale też spotkań integracyjnych, które budują niezbędną w tej pracy więź emocjonalną i poczucie zaufania. Dalej zwrócili uwagę na konieczność stworzenia w szkołach przyjaznej przestrzeni do prowadzenia mediacji rówieśniczych, w których każdy będzie czuł się bezpiecznie oraz ich prawnej regulacji, aby zapisy o nich pojawiły się w szkolnych statutach. Poprosili też prezydenta o docenienie opiekunów szkolnych klubów mediacji rówieśniczych, którzy będą wspierać ich w roli mediatorów. Wyrazili również swoją gotowość do niesienia pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować, nie tylko w kwestii rozwiązywania konfliktów ale w ogóle.

Prezydent podziękował za ich zaangażowanie i otwartość na nowe formy współpracy w grupach rówieśniczych.

Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Maciej Kalinowski pogratulował młodzieży udziału w projekcie „PokłóciMY czy PorozmawiaMY”

– Gratuluję Wam, że uczestniczycie w tym projekcie, z którego jestem przekonany wyniesiecie duże doświadczenie życiowe – powiedział Maciej Kalinowski.

Wiceprezydent zwrócił się też do młodych z prośbą, aby nabytej wiedzy mediatora nie bali się wykorzystywać. – Zwracajcie szczególną uwagę na to, co dzieje się w waszych szkołach, wśród rówieśników. Nie bójcie się reagować i zgłaszać każdej sytuacji, która was w jakikolwiek sposób zaniepokoi. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej przenosi się do świata wirtualnego, dlatego bądźcie czujni – zaapelował wiceprezydent.

Mediatorzy podzielili się z prezydentem swoimi wrażeniami, co było dla nich wartością i czego się nauczyli na warsztatach. Pokazali też prezydentowi jedną z zabaw integracyjnych, której nauczyli się podczas pobyty w Płaczewie.

Na zakończenie spotkania młodzież wspólnie ustaliła dyżury mediacyjne, które będą prowadzić w każdy czwartek w siedzibie Stowarzyszenia Można Inaczej.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl