Mieszkanie Plus. Można składać deklaracje

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 19 maja wyraziła zgodę na wdrożenie programu „Mieszkanie Plus” na terenie Gminy. Umożliwia to prezydentowi podpisanie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej. Od poniedziałku (29 maja) starogardzianie i osoby spoza miasta, które chciałby zamieszkać w Starogardzie, będą mogły składać wstępne deklaracje przystąpienia do Programu „Mieszkanie Plus”.

Formularz deklaracji można pobrać od poniedziałku, 29 maja w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01), w Referacie Lokalowym przy ul. Traugutta 56 lub ze strony www.starogard.pl w zakładce Mieszkanie +. Wypełniony dokument należy złożyć w referacie lub w biurze podawczym Urzędu. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku można też przesłać elektronicznie na adres emilia.neumann@um.starogard.pl. Taka wstępna weryfikacja pozwoli Gminie rozeznać potrzeby mieszkańców i potwierdzić potrzebę realizacji programu.

Kto może ubiegać się o mieszkanie?

Według ramowych kryteriów ogłoszonych przez rząd o mieszkania w programie „Mieszkanie Plus” mogą się ubiegać osoby, które nie posiadają na własność nieruchomości. Ponadto ich miesięczny dochód jest zbyt niski i nie pozwala na uzyskanie kredytu na kupno własnego mieszkania, jednocześnie zbyt wysoki, aby mogli się starać o mieszkanie komunalne. Ustalone przez rząd kryteria wskazują też, że przy wyborze chętnych preferowane będą rodziny posiadające dzieci. Nie oznacza to jednak, że osoby samotne, które spełniają kryteria dochodowe, nie będę mogły się ubiegać o mieszkanie w programie.

Niebawem w Urzędzie Miasta zostanie powołana komisja, która ustali szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków.

Ile będzie kosztować miesięcznie mieszkanie?

Miesięczny czynsz od metra kwadratowego szacowany jest w granicach 14,30 – 16,80 zł (w zależności od sposobu współpracy Gminy Miejskiej ze spółką). Zakładając że w Starogardzie czynsz za 1 m2 nie będzie niższy niż 15 zł i nie przekroczy 17 zł, to opłata za pięćdziesięciometrowe mieszkanie będzie się wahać w przedziale 750-850 zł za miesiąc plus opłaty licznikowe za media. W przypadku najmu umowy będą zawierane z mieszkańcami na okres min. 25 lat. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy będą płacić za mieszkania dla swoich pracowników, termin umowy najmu będzie uzgadniany indywidualnie ze spółką zarządzającą. W programie dopuszcza się też prawo dojścia do własności po okresie 25 lub 30 latach. W takim przypadku obowiązywać będzie odrębna umowa. Najemca musi się jednak przygotować na to, że będzie płacił do 30% wyższy czynsz. Po upływie gwarantowanego okresu najmu, najemca otrzyma akt własności potwierdzony notarialnie.

Mieszkania Plus w Starogardzie – ile i gdzie?

Gmina w ramach programu zaplanowała wybudowanie 218 mieszkań w siedmiu budynkach wielorodzinnych. Najemcy będą mogli wybierać spośród 14 mieszkań jednopokojowych, 128 dwupokojowych, 62 trzypokojowych i 14 czteropokojowych. Budynki nie będą podpiwniczone, będą miały cztery kondygnacje, a w blokach trzy- i czteroklatkowych w jednej z nich pojawi się winda. Zgodnie z projektem budynki wykonane zostaną w technologii tradycyjnej – murowanej z dwuspadowym dachem. Powstaną na działce przy ul. Zachodniej w pobliżu drogi krajowej nr 22.

Jak oświadczyła podczas sesji dyrektor inwestycyjna Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości Agnieszka Mieczkowska warunkiem realizacji zadania jest pełne uzbrojenie terenu. W związku z tym miasto w najbliższym czasie będzie musiało zaplanować w tym rejonie budowę drogi publicznej. Całkowite zagospodarowanie terenu obejmować będzie wykonanie osiedlowych dróg dojazdowych wraz z parkingami, trzech kompleksów placów zabaw i siłowni zewnętrznych, obiektów małej architektury oraz urządzonej zieleni. Cały projekt realizowany w naszym mieście szacowany jest na ok. 42 mln zł. Przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2018-2020.

Więcej informacji udziela Emilia Neumann -Kierownik Referatu Lokalowego – tel. 881 200 181

wstępna deklaracja przystąpienia do programu Mieszkanie PLUS

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl