Mieszkanie Chronione w Starogardzie czeka na swoich lokatorów

W lutym br. cztery niepełnosprawne starogardzianki zamieszkają w Mieszkaniu Chronionym przy ul. Kościuszki. Jest to nowy rodzaj wsparcia społecznego w naszym Mieście. Pod opieką specjalistów i przy ich pomocy będą przygotowywane do samodzielnego życia. Mieszkanie powstało w ramach programu rządowego „Za życiem”. Remont i jego urządzenie kosztowało blisko 290 tys. zł, z czego 125 tys. zł dofinansował rząd polski.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny przeznaczony dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, chorobę, wiek lub trudną sytuację życiową wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pod opieką specjalistów i przy ich wsparciu, osoby przebywające w tym mieszkaniu, są przygotowywane do samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej. Przygotowaniem tym zajmują się specjaliści z różnych dziedzin, np. pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy, średnio oferując pomoc do 3 godzin dziennie. Pobyt w takim lokum może być wsparciem zastępującym pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Mieszkanie chronione w Starogardzie Gdańskim powstało w ramach rządowego programu „Za życiem”. Jego remont i urządzenie kosztowało Miasto ponad 290 tys. zł. Niecałe 50 % tej kwoty (125 tys. zł) dofinansowało Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej. Poza czterema sypialniami, lokal posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię połączoną z jadalnią i wspólnym pokojem dziennym oraz łazienkę. Mieszkanie o pow. ponad 84 m2 znajduje się na parterze i jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu mieszkania jest także sprzęt RTV i komputer, a każdy mieszkaniec oprócz łóżka i szafy ma do dyspozycji swoje własne biurko.

Wszystkie cztery sypialnie wyposażone są w łóżko, szafę i biurko.

– W mieszkaniu chronionym chodzi przede wszystkim o to, aby stworzyć takie warunki, aby osoby tu mieszkające mogły jak najbardziej być samodzielne i jak najdłużej przebywać w naturalnym środowisku – powiedziała dyrektor MOPS Urszula Ossowska.

Panie, które zamieszkają w mieszkaniu chronionym, otrzymają wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zarządcą lokalu zawrze z nimi umowę użyczenia lokalu na czas określony. W porozumieniu z mieszkańcami określone zostaną też zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania lub wspierania. Program podlegać będzie kontroli raz na 3 miesiące.

Urszula Ossowska

– Większość dnia będą spędzać w ośrodkach wsparcia MOPS. Natomiast po zajęciach wrócą do mieszkania i resztę dnia oraz noc spędzą tutaj. Cudownie byłoby, gdyby oprócz nauki samodzielności, znalazła się dla nich praca. Na pewno to wpłynęłoby pozytywnie na ich rehabilitację oraz likwidację barier społecznych. Oczywiście mieszkanki będą mogły przyjmować gości, ale tylko do określonej godziny. Żadna osoba z zewnątrz nie będzie mogła zostać na noc. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i samego obiektu pracownicy socjalni, będą mogli wchodzić do mieszkania o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, czy w mieszkaniu będą przebywać osoby zakwaterowane czy nie – dodała dyrektor MOPS.

Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym odbywa się w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o to świadczenie. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym Rada Miasta ustaliła w czerwcu 2018 r. uchwałą Nr LIV/575/2018, zaś regulamin korzystania z mieszkania opracowany został w grudniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przyjęty zarządzeniem Nr 29/2018.

28 stycznia br. członkowie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta odwiedzili mieszkanie, aby na miejscu przyjrzeć się warunkom lokalowym oraz zapoznać się z celami nowego świadczenia pomocy społecznej.

Członkowie Komisji Infrastruktury , Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska obejrzeli mieszkanie i sprawdzili stan jego przygotowania do przyjęcia lokatorów.

– Cieszę się, że projekt Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej poprzedniej kadencji został zrealizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym i przy pomocy finansowej Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej – powiedział Wojciech Pielecki przewodniczący Komisji Infrastruktury.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl