Mieszkańcy zabrali głos

Blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic przyszło na spotkanie z prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem. Spotkanie odbyło się w środę, 17 października w odrestaurowanej sali dworca PKP na piętrze. Zainicjował je radny Rady Miasta Wojciech Pielecki, który podsumował cztery lata swojej pracy dla mieszkańców dzielnicy.

Termin zakończenia budowy węzła komunikacyjnego, dostosowania budynku dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont ul. Grunwaldzkiej, zakończenie budowy ronda, oświetlenie pomnika Adama Mickiewicza, czy zagospodarowanie działki vis a vis parku przy dworcu i dalszy los parkowych drzew – to główne tematy, które najbardziej interesowały mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic podczas środowego spotkania.

Spotkanie z mieszkańcami Alei Wojska Polskiego i okolic odbyło się w odrestaurowanej sali dworca PKP

Ze strony władz miasta uczestniczyli w nim prezydenci: Janusz Stankowiak, Maciej Kalinowski oraz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Obecni byli też przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji.

Wiele kwestii w sprawie oddania Alei Wojska Polskiego i dworca do ponownego użytku mieszkańcom dzielnicy wyjaśnił prezydent miasta, który podziękował radnemu Wojciechowi Pieleckiemu za zaproszenie na spotkanie.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak zapewnił mieszkańców, że wszystkie usterki ujawnione na Alei Wojska Polskiego i w budynku dworca zostaną naprawione.

– Wiem, że zarówno w budynku dworca, jak i na Alei Wojska Polskiego wiele jest jeszcze do zrobienia – powiedział prezydent. – Nie odbierzemy ani jednego metra kwadratowego wyremontowanej powierzchni, jeśli wykonawca nie usunie ujawnionych usterek – zapewnił dalej Janusz Stankowiak. – Za tym idą pieniądze. Zatem wykonawcy z pewnością zależeć będzie, aby jak najszybciej się z tym uporać. Ma na to czas do końca października. Po tym nastąpi kolejny przegląd – dodał prezydent.

Poinformował zebranych, że wykonawca został wezwany do usunięcia wypunktowanych usterek. W budynku dworca dotyczą one m.in. poprawek tynkarskich, malarskich, czyszczenia i uszkodzeń stolarki, poprawienia spoinowania i fugowania płytek, wykończeń przy listwach cokołowych oraz w miejscach montażu grzejników i gniazd elektrycznych. W przypadku Alei Wojska Polskiego wykonawca otrzymał polecenie przełożenia płytek chodnikowych, tam gdzie doszło do ich deformacji, gdzie ułożone kostki straciły prostolinijność i gdzie wystąpiły lokalne zapadnięcia i odkształcenia. Wykonawca ma też obowiązek wymienić wszystkie kostki uszczerbione lub popękane oraz poprawić ich spoinowanie na całej długości Alei. Dodatkowo ma poprawić montaż oświetlenia, naprawić uszkodzone murki tworzące tzw. „donice” i poprawić nasadzenia roślin.

Prezydent Janusz Stankowiak przypomniał, że w obszarze Alei Wojska Polskiego obowiązuje strefa zamieszkania, czyli pierwszeństwo mają piesi, a kierowcy mogą poruszać się z ograniczona prędkością do 20 km /h i parkować tylko w miejscach wyznaczonych. 

Prezydent zapewnił też, że na wiosnę władze miasta przeprowadzą inwentaryzację zieleni, że rośliny, które nie będą spełniać ich oczekiwań, zostaną wymienione i uzupełnione. Dodał, że na wykonane prace mają trzyletnią gwarancję i jak będzie trzeba, na pewno z niej skorzystają. Poinformował też mieszkańców, że już niebawem do sąsiedniego budynku dworca wprowadzi się Straż Miejska, która na bieżąco będzie całą dzielnicę monitorować. Przypomniał, że na Alei Wojska Polskiego obowiązuje strefa zamieszkania. Zaapelował do kierowców o przestrzeganie przepisów, podkreślając, że zarówno Straż Miejska, jak i Policja będą sprawować szczególny nadzór nad tym rejonem, aby nauczyć kierowców nowych zasad ruchu, obowiązujących w tym obszarze. Prezydent wspomniał też o rozmowach z PKP PLK na temat remontów peronów.

Zaznaczył, że władze mają zapewnienie, że wszystkie perony zostaną systematycznie odnowione, łącznię z podziemnym przejściem (tunelem). Aktualnie trwa remont peronu pierwszego.

PKP zapewniło władze miasta, że sukcesywnie przeprowadzi remont wszystkich peronów oraz podziemnego tunelu.

– Jestem przekonany, że dzięki tym wszystkim zabiegom jak instalacja całodobowego monitoringu i umieszczenie 11 kamer w newralgicznych punktach Alei, dworca, ul. Kolejowej, ronda na ul. Gdańskiej sprawi, że będziecie się Państwo czuć bezpieczniej – zakończył prezydent.

Na większość pytań mieszkańców w kwestiach technicznych odpowiedział Naczelnik Wydziału Technicznego-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Poinformował m.in., że ostateczne zakończenie budowy węzła integracyjnego planowane jest na przełomie listopada i grudnia.

 

Zgodnie z podpisanym aneksem prace budowlane powinny zakończyć się na koniec października. To dotyczy też ronda na ul. Gdańskiej. Autobusy PKS zaczną kursować z węzła z początkiem grudnia – powiedział naczelnik WTI.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono kwestiom dostosowania budynku dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważny głos zabrała tu Przewodnicząca Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych – Maria Szumacher. Zwróciła uwagę na minimalną wielkość windy, długość podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz stopnie na Alei Wojska Polskiego utrudniające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

Przewodnicząca Rday Społecznej ds Osób Niepełnosprawnych Maria Szumacher zabrała ważny głos  w dyskusji w kwestii dostosowania budynku dworca i Alei Wojska Polskiego do potrzeb osób niepełnosprawnychNaczelnik WTI Janusz Karczyński wyjaśnił, że za elementy, które wymieniła pani Szumacher odpowiedzialny jest projektant, który ma prawa autorskie do realizowanego projektu i który nie zgodził się na zmiany projektu m.in. na poszerzenie windy o sugerowane przez pani Marię 10 i 20 cm na szarości i długości.

– Zarówno winda, jak i podjazd są wykonane zgodne z obowiązującymi przepisami – wyjaśnił naczelnik WTI Janusz Karczyński

– Zarówno winda, jak i podjazd są wykonane zgodne z obowiązującymi przepisami. Po naszych interwencjach obniżono nachylenie podjazdu i zmniejszono jego długość z 60 metrów do 25 metrów. – wyjaśnił naczelnik. – Będzie to pochylnia niezależna, nie przenikająca schodów z obustronnymi poręczami – tak jak pani Maria sugerowała. Podjazd jest aktualnie budowany od strony letniej poczekalni.

Mieszkańcy zapytali też o teren leżący naprzeciw parku kolejowego, czy jest szansa na jego zagospodarowanie. Prezydent wyjaśnił, że ten teren należy do prywatnego właściciela i że miasto ma pomysł na to, w jaki sposób go przejąć i zagospodarować.

– Czy jest szansa na zagospodarowanie nieużytków przy ul. Osiedlowej vis a vis parku kolejowego? – zapytała jedna z mieszkanek

– W 2013 roku decyzją ówczesnych władz miasta Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu tego terenu od PKP, które sprzedało go prywatnemu właścicielowi. Obecnie teren jest zaniedbany i opuszczony. Rozumiem Państwa niezadowolenie z tego powodu – powiedział Janusz Stankowiak. – Chcieliśmy odkupić te nieużytki, ale właściciel zażądał za wysokiej ceny, a na zamianę tego obszaru na inny atrakcyjny teren w mieście się nie zgodził. Niemniej mamy pomysł, co z tym zrobić – dodał prezydent. – Wykorzystując tzw. „spec ustawę”, która pozwala Miastu przejmować tereny dla inwestycji społecznie niezbędnych, chcemy poprowadzić przez ten obszar drogę wewnętrzną, która połączy ulicę Osiedlową z Kolejową. Teren podzielony na dwie mniejsze działki stanie się wówczas nieatrakcyjny dla obecnego właściciela i mam nadzieję – to spowoduje zmianę jego decyzji. Chcemy się w tej kwestii dogadać – wyjaśnił.

Prezydent wyjaśnił też sporną kwestie dotyczącą drzew w parku przy dworcu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PKP chce wyciąć wszystkie drzewa, które znajdują się w odległości do 15 metrów od najbliższej linii kolejowej.

– Miasto nie zgodziło się na ich wycięcie i zamierza ten teren wykupić od PKP – powiedział prezydent. – Temat jest na etapie rozpatrywania przez PKP. Chcielibyśmy, aby powstał tam park z prawdziwego zdarzenia, z ładnymi alejkami i miejscami do odpoczynku.

Istotnym elementem dyskusji z mieszkańcami była kwestia zanieczyszczenia powietrza w Starogardzie. Mieszkańcy byli ciekawi, czy władze miasta planują instalację czujników jakości powietrza. Prezydent poinformował ich, że ma takie plany.

Z sali padło też pytanie, w jaki sposób władze miasta chcą walczyć ze smogiem?

– W przyszłym roku na terenie Starogardu pojawią się czujniki, które na bieżąco będą monitorować stan zanieczyszczenia powietrza – zapowiedział Janusz Stankowiak –Przewiduje to jeden ze zwycięskich projektów tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. W Starogardzie Gdańskim problem z niską emisją występuje głównie na skutek rosnącej liczby samochodów oraz faktu, że w mieście ciągle jest duża grupa osób – właścicieli domów jednorodzinnych, które korzystają z pieców węglowych. Miasto chce z tym walczyć. Po pierwsze poprzez udział w krajowym programie „Czyste Powietrze”, którego celem jest wymiana ogrzewania na ekologiczne, a po drugie – chciałbym, o ile Rada Miasta wyrazi na to zgodę, wprowadzić darmową komunikację dla wszystkich w dni, w których wskaźnik szkodliwych pyłów przekroczy normy, aby kierowcy przesiadali się z samochodów do miejskich autobusów – dodał prezydent.

Radny Rady Miasta Wojciech Pielecki przedstawił mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności jako radnego dzielnicy w mijającej kadencji.

Podczas spotkania radny Rady Miasta Wojciech Pielecki złożył mieszkańcom sprawozdanie ze swojej pracy jako radnego w mijającej kadencji. Przedstawił też plany inwestycyjne dla dzielnicy na następne lata. Podkreślił, że wszystko, o czym mówił ma potwierdzenie we wnioskach, które złożył do budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok. Pochwalił się też, że 12 października w dzień otwarcia Alei Wojska Polskiego oraz dworca PKP z inicjatywy Dziennika Bałtyckiego Marszałek Województwa Pomorskiego złożył mu gratulacje i wręczył medal dla „radnego na medal”. Na koniec podziękował mieszkankom, które pomogły sadzić rośliny na Alei Wojska Polskiego, Marcinowi Kaszubowskiemu, przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w nawadnianiu zieleni na placu zabaw „Jacek i Agarka” oraz na AWP oraz dzielnicowemu asp. sztab. Maciejowi Olejniczakowi.

Spotkanie zakończył Prezydent Miasta apelem do wszystkich mieszkańców o to, aby dbali o wspólne dobro i reagowali na wszystkie akty wandalizmu.

– Nie pozwólmy, aby ktoś niszczył nasze wspólne dobro, bo długo nim cieszyć się nie będziemy. Nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu. Jesteśmy wspólnotą odpowiedzialną za nasz wspólny dom, za nasze miasto – spuentował Janusz Stankowiak.

Na zakończenie spotkania mieszkańcy skosztowali tortu, który przygotował dla nich radny Wojciech Pielecki