Mieszkańcy, uwaga na oszustów!

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański ostrzega mieszkańców miasta przed osobami podszywającymi się pod pracowników urzędu.

Informujemy, iż ze strony Wydziału Ochrony Środowiska na terenie miasta aktualnie nie są przeprowadzane żadne kontrole posiadanych i eksploatowanych źródeł ciepła ani też audyty energetyczne.

W przypadku kontroli urzędnicy będą dysponowali legitymacją służbową oraz stosownym upoważnieniem, które na każdą prośbę powinny zostać okazane osobie kontrolowanej.

Prosimy o zachowanie czujności oraz zgłaszanie sytuacji o podszywaniu się pod pracowników urzędu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański drogą telefoniczną – numer telefonu 58 561 37 78 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@um.starogard.pl oraz bezpośrednio na Policję na numer alarmowy 997.

W sytuacji, gdy pracownicy Urzędu Miasta będą przeprowadzali tego typu kontrole, mieszkańcy zostaną o tym wcześniej poinformowani poprzez oficjalne kanały informacyjne, takie jak strona internetowa www.starogard.pl oraz biuletyn informacyjny „Starogardzki Ratusz”.