Mieszkańcy trzymają ręke na pulsie

Mieszkańcy północnej i zachodniej części Starogardu w poniedziałek 20 marca spotkali się z przedstawicielami władz miasta. Interesował ich przede wszystkim zakres i harmonogram przebudowy ulicy Osiedlowej. Spotkanie zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki. Po raz kolejny zaprosił mieszkańców do bezpośredniej rozmowy z prezydnetem na temat inwestycji planowanych w rejonie ich zamieszkania.

Ze strony władz miasta w  spotkaniu uczestniczyli prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Tadeusz Błędzki oraz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentował prezes TBS Tomasz Czerwiński. Obecny był też dzielnicowy aspirant sztabowy Maciej Olejniczak. Spotkanie zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

Projekt przebudowy ulicy Osiedlowej

Radny Rady Miasta Wojciech Pielecki 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury nie po raz pierwszy zaprosił mieszkańców do dyskusji o ważnych kwestiach, dotyczących ich miejsca zamieszkania. W listopadzie 2022 roku władze miasta przedstawiły mieszkańcom plany na przebudowę ul. Osiedlowej i modernizację dróg na obszarze działek kocborowskich. W poniedziałek, 20 marca zapoznali ich ze szczegółami projektu tej inwestycji. Przedstawili też warianty jej realizacji w zależności od decyzji o finasowaniu lub nie rządowego projektu elektryfikacji linii kolejowej nr 203.

-Wiemy, że w styczniu tego roku Miastu udało się uzyskać dofinasowanie na przebudowę ul. Osiedlowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wcześniej mówiliśmy o dwóch latach realizacji, teraz jest szansa, że Osiedlowa zostanie zmodernizowana do 2024 roku. Ten fakt bardzo nas wszystkich cieszy i bardzo dziękujemy za podjęte starania – powiedział radny Wojciech Pielecki.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

 – To ja bardzo się cieszę, że tak wielu z was przyszło na to spotkanie – powiedział Janusz Stankowiak.  – Wiem, jak ważne są bezpośrednie rozmowy i jak cenne dla rozwoju miasta i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców – dodał prezydent. – W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność podpisać z Wojewodą Pomorskim umowę na dofinasowanie modernizacji ulicy Osiedlowej w kwocie blisko 1,9 mln zł. To niecałe 50 % wartości całego zadania, którego koszt oszacowano na ok. 4 mln zł – zaznaczył.

Naczelnik WTI Janusz Karczyński omówił szczegóły projektu przebudowy ul. Osiedlowej, skupiając się na elementach, które najbardziej interesowały zebranych. Mieszkańcy dopytywali się głównie o liczbę miejsc postojowych, ich lokalizację oraz harmonogram prac.

Skutki „tak” lub „nie” dla finasowania elektryfikacji linii nr 203

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki zapewnił, że Miasto planuje w maju wyłonić wykonawcę inwestycji w drodze przetargu. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie zadnia. Będzie je realizował etapami. Podkreślił jednak, że kolejność realizacji zadania zależna będzie od decyzji rządu.  Zakres inwestycji zależeć będzie od tego, czy PKP otrzyma finasowanie przebudowy linii kolejowej nr 203 czy nie. 

Zastępca Prezydenta Miasta ds techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

– Chcę Państwa uprzedzić, że już w dokumentacji przetargowej zawarta zostanie klauza podyktowana rozmową, którą odbyłem dzisiaj z dyrektor Centrum Przygotowań Inwestycji PKP. Na spotkaniu dowiedziałem się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolej otrzyma „zielone światło” od rządu na rozpoczęcie planowanej na lata 20024-2027 inwestycji dotyczącej przebudowy linii kolejowych. Mowa tutaj o kwocie 4-5 mld złotych. To oznacza, że jesienią może się okazać, że projekt przebudowy ul. Osiedlowej będzie wymagał uwzględnienia budowy przejazdu pod torami ul. Kolejową. To spowoduje szereg zmian, m.in. zmniejszenie liczby miejsc postojowych na planowanym parkingu z 80 na 40 miejsc. Jeśli ten projekt nie otrzyma finasowania, musicie wiedzieć Państwo, że część tego parkingu będzie wykonana w formie tymczasowej jako element rozbieralny – poinformował Tadeusz Błedzki.

Wiceprezydent dodał, że po rozmowie z Dyrektor CPI wie na pewno, że wariant z budową tunelu pod torami to ostateczna wersja budowy przejazdu w Starogardzie, jaką PKP akceptuje. W związku z licznymi pytaniami w tej kwestii, z racji, że inwestorem tego zadania nie jest Miasto, wiceprezydent zachęcił mieszkańców do spotkania z przedstawicielami PKP. Obiecał pomóc w organizacji takiego spotkania. Zachęcił też do udziału w spotkaniu z posłem na Sejm RP Kazimierzem Smolińskim, które odbędzie się 25 marca również w sali dworca PKP.

Sprawy bieżące

Mieszkańcy długo jeszcze dyskutowali na temat różnych wariantów i możliwości zwiększenia miejsc postojowych w obszarze ulicy Osiedlowej. Interesowały ich też, jakie odległości proponują projektanci planowanego przejazdu od zabudowań na ul. Osiedlowej oraz jak rozwiązane zostaną kwestie hałasu czy zanieczyszczeń w związku ze zmianą organizacji ruchu w tym obszarze miasta. Wiceprezydent i Naczelnik WTI oraz prezes TBS skrupulatnie tłumaczyli im obowiązujące zasady w pawie budowlanym, uwarunkowania techniczne, których Miasto nie może lekceważyć oraz zasady obowiązujące w pasie drogi publicznej i w pasie zabudowy.

Mieszkańcy wykorzystując obecność władz miasta i prezesa TBS poruszyli też szereg spraw dotyczących poszczególnych wspólnoty mieszkaniowych. M.in. ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów, zwiększenia altanek na ich gromadzenie, przyłączenia do miejskiej sieci gazowniczej i wiele innych.

Plan przebudowy układu drogowego obszaru tzw. działek kocborowskich

Pod koniec spotkania Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego poinformował zebranych o możliwości zapoznania się ze wstępnym planem przebudowy ulic: Kocborowskiej, Poprzecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Żytniej, zlokalizowanych na terenie działek kocborowskich.

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński 

– Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym planem na naszej stronie internetowej albo bezpośrednio w Wydziale w Urzędzie Miasta. Ważne jest, abyście Państwo sprawdzili dokładnie czy zaprojektowane wjazdy do waszych posesji są zgodne z ustawieniem bram i czy chodniki dochodzą do furtek. Wnioski i uwagi mogą Państwo zgłaszać osobiście lub mailowo od 25 do 31 marca – powiedział Janusz Karczyński

Na koniec spotkania mieszkańcy zapytali jeszcze o kasy biletowe i budowę pomnika gen. Hallera przed dworcem PKP.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki oświadczył, że zgodnie z odpowiedzią PKP kasa biletowa w Starogardzie Gdańskim została zamknięta nieodwracalnie. Mimo licznych interwencji Miasta PKP nie chce zmienić decyzji. Wręcz przeciwnie zapowiedziała, że większość kas na linii Czers -Tczew zostanie zamknięta. PKP odsyła pasażerów do zakupu biletów przez Internet, aplikację lub u konduktora.

Jeśli chodzi o pomnik odpowiedzi udzielił prezydent miasta Janusz Stankowiak.  Poinformował, że budowa pomnika przed dworcem jest nadal aktualna.  – Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mamy prawo przystąpić do realizacji tego pomysłu. Planujemy w tej sprawie ogłosić ogólnopolski a może nawet międzynarodowy konkurs na koncepcję pomnika. Chcemy to zrobić w przyszłym roku. Dalej zobaczymy – podsumował Janusz Stankowiak. Podziękował jeszcze raz radnemu Wojciechowi Pieleckiemu za inicjatywę i organizację spotkania, a mieszkańcom za uczestnictwo i zaangażowanie się w miejskie sprawy.