Mieszkańcy stworzą Starogardzki Szlak Staromiejski

Budowanie tożsamości lokalnej, poszukiwanie osób, miejsc i wydarzeń ważnych i wartościowych dla mieszkańców, zgłębianie legend miejskich i warsztaty to tylko niektóre z działań, które zaplanowało w tym roku dla starogardzian Stowarzyszenie POZYTYWNI. Ich efektem ma być Starogardzki Szlak Staromiejski. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne w kwocie ponad 85 tys. zł.

– Obszar, objęty rewitalizacją, to głównie Rynek i okolice. Miejsca, z którymi nierozerwalnie wiąże się historia miasta. Pomysł stworzenia Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego wynikł z potrzeby głębszego sięgnięcia do tej historii, odkrycia jej na nowo i udokumentowania miejsc wartych odwiedzenia. Naszym zdaniem to też ciekawa forma aktywizacji mieszkańców i dobry sposób na walkę z wykluczeniem społecznym. Bycie współautorem czegoś, co jest widoczne i namacalne, niewątpliwie daje siłę do działania – powiedział wiceprezes Stowarzyszenia Marcin Karwowski

W poniedziałek, 24 maja prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał ze Stowarzyszeniem POZYTYWNI umowę na dofinansowanie projektu pn. „Starogardzki Szlak Staromiejski”. Zadanie jest jednym z elementów działań społecznych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Działania finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie POZYTYWNI otrzymało na ten cel ponad 85 tys. zł

Podpisanie umowy na dofinasowanie projektu pn. „Starogardzki Szlak Staromiejski”. Od lewej prezydent miasta Janusz Stankowiak i Marcin Karwowski wiceprezes Stowarzyszenia POZYTYWNI

Starogardzki Szlak Staromiejski to projekt, którego celem jest odkrycie w Starogardzie miejsc, wydarzeń i osób, które są dla mieszkańców ważne i wartościowe.

Plan realizacji tego pomysłu obejmuje trzy obszary.

1) Poszukiwanie i promowanie tożsamości lokalnej
2) Spotkania z ekspertami włączające do działania mieszkańców
3) Stworzenie Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego

Integralnym elementem zadania będzie gra miejska, która zintegruje mieszkańców we wspólnym działaniu inaugurującym powstały Starogardzki Szlak Staromiejski.

– W pierwszej kolejności pragniemy zgłębić temat legend miejskich, znaleźć i nazwać osoby, miejsca i ważne wydarzeń dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. W tym celu zatrudnimy tzw. resercherów, czyli poszukiwaczy, którzy odpowiedzialni będą za zebranie informacji historycznych, analizę dokumentów źródłowych i rozmowy z mieszkańcami na temat historii i kultury miasta. Ich zadaniem będzie też skłonienie mieszkańców do aktywności i zaproszenie ich do udziału w spotkaniach, warsztatach i wspólnym projektowaniu Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego – mówi Marcin Karwowski.

Wyznaczenie konkretnych punktów szlaku poprzedzone zostanie cyklem spotkań sąsiedzkich i warsztatów.

– Pięć z nich zaplanowaliśmy jako spotkania otwarte z gośćmi – znanymi artystami i ekspertami, którzy swoją obecnością przyciągną mieszkańców i zachęcą ich do włączenia się w działania podejmowane na rzecz obszaru rewitalizowanego. Trzy pozostałe posłużą spotkaniom z mieszkańcami w miejscu ich zamieszkania oraz w pobliżu deptaka, który powstał w ramach projektu rewitalizacji – informuje dalej wiceprezes Stowarzyszenia.

Spotkania odbędą się na świeżym powietrzu, w plenerze. Będą miały formę dyskusji na temat wybranych „atrakcji”, czyli miejsc, osób, wydarzeń, legend, które zdaniem mieszkańców są na tyle wartościowe, by umieścić je na Starogardzkim Szlaku Staromiejskim. Podczas warsztatów mieszkańcy będą mieli okazję poznać się, porozmawiać i zintegrować. Posłużą temu przygotowane przez Stowarzyszenie gry animacyjne, książki tematyczne, artykuły do pracy grupowej, a także poczęstunek.

Marcin Karwowski- wiceprezes Stowarzyszenia POZYTYWNI

Wymiernym i długoterminowym efektem, podjętych przez Stowarzyszenie działań, będzie Starogardzki Szlak Staromiejski. Pomysł zakłada postawienie w mieście 10 trwałych tablic, które zawierać będą informacje na temat miejsca/budynku/mieszkańca/legendy z opisami/rysunkami/fotografiami oraz kodami QR, które z kolei prowadzić będą do zasobu cyfrowego (strony WWW) służącej do umieszczania informacji o szlaku, jak również audioprzewodników. By zachęcić do zwiedzania szlaku, POZYTYWNI mają w planach wydanie mini przewodników, czyli niewielkich rozmiarów karteczek z opisami poszczególnych punktów, które będą mogły być kolekcjonowane na zakupionych w ramach projektu breloczkach. Mini-przewodniki znajdą się także w trzech dystrybutorach, umieszczonych w wybranych punktach obszaru rewitalizacji.

– Ta mało spotykana, atrakcyjna forma promocji ma służyć popularyzacji szlaku wśród szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo wydane zostaną plany obszaru rewitalizacji, które zawierać będą nowe punkty atrakcyjne turystycznie wraz z krótkimi opisami – podsumowuje Marcin Karwowski.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl