Mieszkańcy poznali szczegółowe rozwiązania techniczne dla przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Obwodnica Starogardu Gdańskiego ma zostać wybudowana do 2028 roku. Taki plan zakłada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku, która odpowiada za realizację inwestycji. W poniedziałek, 20 lutego br. odbyło się w tej sprawie spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Starogard. Przedstawiciele biura projektowego Europrojekt omówili szczegóły techniczne przebiegu  planowanej obwodnicy. Mieszkańcy do 10 marca mogą zgłaszać swoje uwagi.

Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego przygotowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku wspólnie z biurem projektowym Europrojekt Gdańsk S.A. Mieszkańcy oraz przedstawiciele władz miasta i gminy Starogard spotkali się w poniedziałek, 20 lutego w sali kina Sokół. Marek Szewczuk, autor projektu koncepcyjnego obwodnicy, przedstawił im szczegółowy przebieg planowanej drogi szybkiego ruchu.

Uczetsnicy spotkania informacyjnego w sprawie obwodnicy Satrogardu Gdańskiego

Rozwiązania projektowe dla przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Projektant omówił cele budowy. Przedstawił parametry drogi, jej przekrój i lokalizację 4 rond turbinowych. Zapoznał mieszkańców z  zakresem inwestycji, działaniami w sferze ochrony środowiska oraz uwarunkowaniami kulturowymi. Wreszcie podał  harmonogram działań planowanej inwestycji.

Zakres inwestycji – budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Do  2024 GDDKiA oddział Gdańsk planuje przeprowadzić przetarg na wykonawcę inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” . W latach 2024-2025 wykonawca  opracuje dokumentację techniczną i wykonawczą obwodnicy. Prace budowlane przeprowadzi w latach  2026-2028, zaraz po uzyskaniu ZRID, czyli zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji,  Przejazd nowo wybudowaną obwodnicą ma być uruchomiony w 2028 roku.

Uczestnicy spotkania dopytywali projektantów o konkretne rozwiązania dla terenów, które ich bezpośrednio dotyczą. Padły pytania o miejsca lokalizacji ekranów akustycznych oraz połączeń z siecią dróg lokalnych. Ciekawiły ich też zasady wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi oraz odszkodowania z tego tytułu.

Do 10 marca można składać wnioski z uwagami

Jarosław Sobolewski kierownik projektu budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego z ramienia GDDKiA oddział Gdańsk

Do 10 marca mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do przedstawionych na spotkaniu rozwiązań. GDDKiA przygotowała specjalny formularz do składania takich wniosków. Jest on dostępny na stronie projektu www.dk22-obwodnica-starogardu-gdanskiego.pl

– Prace nad projektem koncepcyjnym potrwają jeszcze ok. pół roku.  Pozwoli to projektantom odnieść się do zgłoszonych uwag. W przypadku  stwierdzenia ich zasadności, projektant wprowadzić drobne zmiany do koncepcji – powiedział kierownik projektu Jarosław Sobolewski z GDDKiA.

Mieszkańcy podzcas spotkania mieli okazje zapoznac się z analizą rozwiązań projektowych dla przyszłej obwodnicy Starogardu i zgłosić swoje uwagi

– Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego to największa i najdłużej wyczekiwana inwestycja na Kociewiu. Liczyliśmy na rok  2027 roku, ale jeżeli faktycznie rok później będziemy jeździć nowo wybudowaną drogą, to rok 2028 przyjmujemy „w ciemno”.  Dzisiejsze spotkanie pokazało, że prace koncepcyjne są na ukończeniu. Pozostaje tylko czekać na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Uwagi, które spłynęły podczas spotkania pokazuję dużą akceptowalność dla przedstawionych rozwiązań przyszłej obwodnicy. Co ważne – odstąpiono od skrzyżowań bezkolizyjnych na rzecz rond turbinowych. Dla starogardzian  istotne jest też to, że węzeł na skrzyżowaniu z ulicą Lubichowską zaplanowany jest w pierwszym etapie realizacji – podsumował spotkanie wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki.