Mieszkańcy na bieżąco z tym, co dzieje się w ich dzielnicy

Realizowane i planowane inwestycje w północnej i zachodniej dzielnicy Starogardu Gdańskiego były głównym tematem spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz miasta, Policji i zarządów budynkami. Spotkanie zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki. Odbyło się 29 listopada w Sali na Dworcu PKP.

Ze strony władz miasta w spotkaniu uczestniczyli wiceprezydent Tadeusz Błędzki oraz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentował prezes TBS Tomasz Czerwińsk, a Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie kierownik Jacek Chłopski. Obecni byli też kierownik budowy modernizacji ul. Osiedlowej Jacek Łoński, dzielnicowy aspirant sztabowy Maciej Olejniczak i dzielnicowa młodsza aspirant Agnieszka Pawelecrant. Spotkanie zainicjował i poprowadził radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

Spotaknie mieszkańców z przedstwicielami władz miasta, służb mundurowych i zarzadcami budynków z inicjatywy radnego Wojciecha Pieleckiego

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

Przebudowa ulicy Osiedlowej

— Kończymy przebudowę infrastruktury podziemnej. Jak tylko zelżą mrozy to przystąpimy do korytowania drogi i wyznaczania podbudowy kolejnego odcinka. Inwestycję planujemy zakończyć do końca czerwca 2024 roku – poinformował zebranych Jacek Łoński.

Mieszkańcy upewnili się, że w ramach przebudowy powstanie parking i łącznik łączący ul. Osiedlowa z Kolejową. Byli też ciekawi, czy zostało ostatecznie rozstrzygnięte umiejscowienie pojemników na śmieci, których lokalizacja sprawiała im problemy.

Od lewej: wiceprzeydnet Tadeusz Błędzki i kierownik budowy ul. Osiedlowej Jacek Łoński

— Wiemy, że PKP planuje przebudowę przejazdu kolejowego. Na tę chwilę inwestycja jest na etapie projektowania i nie ma wyznaczonego terminu jej realizacji. Musimy być jednak przygotowani na duzą inwestycję PKP. Łącznik powstanie. Parking natomiast wykonany będzie w technologii tymczasowej, czyli z materiału rozbieralnego, łatwego do demontażu, gdyby PKP przystąpiło do realizacji swojej inwestycji — powiedział wiceprezydent.

Naczelnik WTI Janusz Karczyński zaprezentował mieszkańcom ostateczny układ śmietników po modernizacji ul. Osiedlowej. Dodał też, że parkingi ustalone są w miejscach, na które pozwalały przepisy. –  Na dalszych etapach przebudowy mamy w planach wyznaczenie kilku dodatkowych nieutwardzonych miejsc do parkowania – dpowiedział Naczelnik.

Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego w Urzeedzie Miasta

Wiceprezydent przypomniał też, że inwestycja kosztuje ponad 3 mln zł. Wspomniał też, że Miastu udało się pozyskać na tę przebudowę dofinasowanie na poziomie 45 % wartości.

Modernizacja dróg na obszarze działek kocborowskich w latach 2023-2024

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki przedstawił zebranym plany na 2024 rok w zakresie modernizacji układu drogowego na obszarze działek kocborowskich. Zaznaczył, że mieszkańcy zapoznali się z projektem podczas konsultacji. Podziękował za ich zaangażowanie i zgłoszone uwagi.

Naczelnik WTI na bazie ustalonego projektu, przedstawił ogólne założenia i zakres opracowanej dokumentacji. Dodał, że obszar przebudowy obejmie teren pomiędzy ulicami Skarszewską, Sadową a Kardynała Wyszyńskiego.

Mieszkańcy działek kocborowskich

— Jesteśmy na etapie aneksowania umowy z wykonawcą ze względu na długie negocjacje warunków przebudowy sieci energetycznej. Oczekujemy, że w maju 2024 roku uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę. Cały czas też poszukujemy dodatkowych zewnętrznych źródeł finasowania dla tej inwestycji.

Pokazał, jakie drogi zostaną przebudowane. Zaznaczył, że projekt obejmuje wykonanie odwodnienia, wymianę wszystkich nawierzchni jezdni i istniejących chodników oraz dołożenie pasa chodników wzdłuż zabudowań jednorodzinnych.

— Wiem, że Państwo zgłaszali uwagi związane z bezpieczeństwem i ograniczeniem prędkości na tych ulicach, dlatego wszystkie nawierzchnie skrzyżowań równorzędnych wykonawca wyniesie. Obowiązywać  tam będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h — dodał Janusz Karczyński. – Jeśli chodzi o odwodnienie to w miejscach naturalnych niecek, gdzie gromadzi się woda, wykonane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne — zakończył.

Rady rady Miasta Wojciech Pielecki inicjator spotkania mieszkańców z wwładzami miasta

Zachęcił też mieszkańców do kontaktu z pracownikami Wydziału Techniczni-Inwestycyjnego oraz konsultowania indywidualnie wątpliwości związanych z tym projektem.

Modernizacja ul. Karsickiego i bezpieczeństwo w dzielnicy

Mieszkaniec ulicy Krasickiego podziękował władzom miasta za oświetlenie ul. Krasickiego.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki zaznaczył, że Miastu bardzo zależy na poprawie jakości życia mieszkańców. Podkreślił, że tam, gdzie tylko nadarzy się możliwość lub uda się pozyskać dodatkowe środki, tam miasto stara się realizować potrzeby starogardzian.

Tadeusz Błędzki zastępca Prezydneta Miasta Starogard Gdański ds techniczno-inwestycyjnych

— Cały czas przygotowujemy się do różnych rządowych, a teraz również unijnych konkursów. Chcemy być gotowi w przypadku ich ogłoszenia, aby móc zgłaszać gotowe projekty do realizacji. W przypadku ulicy Krasickiego udało się wymienić nawierzchnię drogi i ją doświetlić. Otrzymaliśmy też dofinasowanie na budowę chodników i ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ulicy Krasickiego od ulicy Traugutta do Zielonej. Ta inwestycja jets wpisana w plan budżetu na 2024 rok – poinformował Tadeusz Błędzki.

W tej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Policji. Dzielnicowi zapewnili, że bezpieczeństwo w dzielnicy wzrasta, nie tylko dzięki coraz bardziej rozbudowanemu monitoringowi, ale też współpracy mieszkańców z Policją. Zachęcili ich do kontaktów i bezpośredniego zgłaszania problemów.

Od lewej: radny Rady Miasta Wojciech Pielecki, mł. asp. Agnieszka Pawelec , asp. sztab. Maciej Olejniczak

— Jesteście naszymi oczami i uszami. Nie wszędzie jesteśmy w stanie kontrolować przestrzeganie przepisów prawa, dlatego liczymy na współpracę z Wami — powiedział asp. sztab. Maciej Olejniczak. — Wiele się dzieje w Starogardzie. Widać, że Miastu zależy na jego mieszkańcach, a nam na ich bezpieczeństwie. Zachęcam Państwa do kontaktu z dzielnicowymi. Jesteśmy otwarci na współpracę i zawsze w miarę potrzeb pomożemy — dodała mł. asp. Agnieszka Pawelec.

Inwestycje realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową Kociewie i TBS

Kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie Jacek Chłopski i Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Tomasz Czerwiński omówili krótko podjęte na przestrzeni 2023 roku prace inwestycyjne na osiedlach i we wspólnotach. Zarówno te poprawiające estetykę, jaki i poprawiające funkcjonalność budynków oraz optymalizujące koszty ich użytkowania.

Oboje zachęcili mieszkańców do indywidualnych rozmów oraz bieżącego zgłaszania kierownictwu zarządców budynkami problemów i potrzeb.

Mieszkańcy byli ciekawi, czy zarządcy planują podwyżkę cen mediów.

Prezes TBS Ziemi Kociewskiej Tomasz Czerwiński

— Nie jesteśmy dostawcami mediów. O wysokości stawek w przypadku wywozu odpadów decyduje Rada Miasta, o opłatach za wodę Wody Polskie, a dostawcą ciepłą jest GPEC. Do końca roku obowiązują tarcze antyinflacyjne. Nie wiemy, czy zostaną przedłużone, czy dostawca ciepła zechce podnieść taryfy. Wszystko zależy od czynników zewnętrznych i dotyczy całej Polski. My jesteś tylko pośrednikami, dlatego dzisiaj nie możemy odpowiedzieć na takie pytania — skomentował Tomasz Czerwiński.

Plany na lata 2024-2029

Wojciech Pielecki w krótkiej prezentacji pokazał mieszkańcom zrealizowane inwestycje w latach 2018-2023 oraz zaprezentował plan potencjalnych potrzeb na kolejne 5 lat.

Na środku radny Raduy Miasta Wojciech Pielecki

— Na pewno konieczne pozostanie dokończenie rozpoczętych projektów typu przebudowa ul. Osiedlowej, przebudowa dróg i chodników na terenie Kocborowa. Wskazana byłaby modernizacja ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. Skarszewskiej łącznie z budową parkingów oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w drugim kierunku. Nowa nawierzchnia przydałaby się też na ul.Wybickiego do ul. Skarszewskiej — mówił Wojciech Pielecki prezentując kolejne zadania do dyskusji w następnej kadencji.

Na koniec radny poprosił władze miasta o montaż piłkochwytów i bramek na terenie rekreacyjnym działek kocborowskich, uzasadniając, że ułatwiłoby to organizację zajęć sportowych dla lokalnych mieszkańców. Podziękował też Prezydentowi Miasta i jego Zastępcom za współpracę, za uważność na potrzeby i problemy mieszkańców oraz otwartość na dialog z nimi.

— Jestem zadowolony z tego, co wspólnie z mieszkańcami naszej dzielnicy osiągnęliśmy. Bardzo Wam za to dziękuję, za zaufanie i współpracę. To, że nie macie Państwo wielu pytań dzisiaj, że spotkanie tak sprawnie się odbyło, świadczy tylko, że rozwój naszego miasta idzie w dobrą stronę. Wydaje mi się, że  Państwo też jesteście zadowoleni, a wszystkie newralgiczne kwestie są rozwiązywane na bieżąco — podziękował radny Pielecki.