Miejskie zakończenie roku szkolnego

23 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 z udziałem dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli. Była to doskonała okazja do podziękowania odchodzącym na emeryturę i wręczenia nominacji nowym dyrektorom placówek.

– Rok szkolny 2020/2021 na pewno trwale zapisze się w historii. Ze względu na pandemię koronawirusa był wyjątkowo trudny. Państwo, jako kierujący placówkami oświatowymi, musieliście poradzić sobie z wieloma problemami. Jestem niezwykle wdzięczny za Waszą postawę i gotowość do działania. Podziwiam umiejętność organizowania zajęć z dnia na dzień. Wiele rzeczy nas zaskakiwało. Ważne informacje docierały zbyt późno, ale Państwo świetnie sobie z tym wszystkim poradziliście – na początku spotkania powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

– Życzę Państwu, aby w czasie wakacji udało się Wam odpocząć. Oby lato pozwoliło Państwu nabrać nowych sił. Dyrektorom, którzy dopiero obejmują to stanowisko życzę wytrwałości i mądrego, kreatywnego przywództwa. Moim kończącym pracę zawodową koleżankom dziękuję za zaangażowanie przez wszystkie lata pełnienia tej wymagającej służby. Cieszymy się, że to właśnie Wam nadano kierowanie placówkami. Robiłyście to z wielkim sercem i pasją. Jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni. Wam także życzę siły, ale nieco innej. Tej potrzebnej na realizację marzeń i planów – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert.

Swoją pracę zawodową zakończyły:

Marzena Kobylańska – w sierpniu 2019 r. przeszła na emeryturę, a jednocześnie jeszcze przez 2 lata pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Staż jej pedagogicznej pracy wynosi ponad 40 lat. Swoją służbę dziecku rozpoczęła 16 sierpnia 1980 r. w Państwowym Przedszkolu Nr 3 w Starogardzie Gdańskim. Na szczególne wyróżnienia zasługują jej działania i inicjatywy programowo-organizacyjne adresowane do wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Dyrektorem Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 była przez 37 lat. Zawsze wzorowo wywiązywała się z powierzonych obowiązków. To z jej inicjatywy zorganizowano oddziały integracyjne. Była bowiem rzecznikiem i animatorem na rzecz integracji jako ważnego elementu rewalidacji swoich wychowanków. Prowadzona przez nią placówka jest jedną z wyróżniających się w województwie pomorskim. Pani Marzena współpracowała z organizacjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych i rodzin wymagających wsparcia. W odpowiedzi na aktualne potrzeby środowiska oraz swoich wychowanków wprowadziła w placówce zajęcia z logoterapii, jak również muzykoterapii, mając na uwadze najmłodsze dzieci w wieku trzech i czterech lat. Poszukiwała nowatorskich oraz aktywizujących metod pracy. Marzena Kobylańska cieszy się autorytetem nie tylko wśród rodziców swoich wychowanków, ale także wśród społeczności lokalnej. Współdziałała ze szkołami podstawowymi tworząc odpowiednie warunki do realizacji aktualnych treści programowych, nowatorskich rozwiązań metodycznych, wzbogacając zadania przedszkola i szkoły w procesie edukacji elementarnej. Jej kreatywność, sumienność i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz otwartość na zachodzące zmiany sprawiały, że konsekwentnie dążyła do realizacji zamierzonych celów, uzyskując wymierne efekty. Za swoje działania na rzecz edukacji małego dziecka otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej i Brązowy Krzyż Zasługi.

Marzena Kobylańska

Maria Ziemer – nauczyciel dyplomowany z 39-letnim stażem pracy pedagogicznej. Na emeryturę przechodzi ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3. Systematycznie doskonaliła swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywała w pracy z dziećmi. Cyklicznie uczestniczyła w szkoleniach z nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego i kontroli zarządczej. Systematycznie brała udział w Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Przedszkoli w Warszawie oraz Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Organizowała liczne kursy doskonalące, a także warsztaty metodyczne dla rady pedagogicznej i nauczycieli wychowania przedszkolnego z placówek powiatu starogardzkiego. Inspirowała i wspomagała nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu warsztatu metodycznego. Wychowankowie Marii Ziemer aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, m.in. biorąc udział w „Konkursie Recytatorskim”, „Przeglądzie Twórczości Teatralnej Przedszkolaków”, „Tańcach Dziecięcych”. Była inicjatorką cyklicznych „Przeglądów Piosenki Przedszkolnej” dla dzieci ze starogardzkich przedszkoli oraz organizatorką wielu uroczystości, imprez i spotkań o charakterze rodzinnym. Aby złagodzić trudy przejścia dzieci do szkoły współpracowała z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3, organizując wspólne rady szkoleniowe i zajęcia otwarte dla nauczycielek klas I-III oraz uczestnicząc z dziećmi w lekcjach na terenie szkoły. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2012 r.) oraz nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański (2002 r., 2004 r., 2006 r., 2012 r., 2018 r.).

Maria Ziemer

Magdalena Wąsowicz – nauczyciel dyplomowany z 34-letnim stażem pracy pedagogicznej, na emeryturę przechodzi jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8. Przez wiele lat była głównym organizatorem oraz koordynatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Chętnie współpracowała z uczelniami wyższymi organizując praktyki studenckie. Mając na uwadze potrzeby uczniów, współpracowała z I Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim oraz Stowarzyszeniem Partnerstwa Między Starogardem Gdańskim a Diepholz prowadząc wspólnie projekt wymiany młodzieży szkół pomiędzy miastami partnerskimi. Inspirowała nauczycieli do działalności innowacyjnej. Za jej sprawą w kierowanej przez nią szkole wdrożone zostały innowacje pedagogiczne: w 2013 r. trwająca nadal „Przygoda z teatrem i filmem” oraz już zakończone: „Na tropie nauki” i „Zawodowe drogowskazy”, w 2014 r.: „Matematyka moja przyszłość” i „Z turystyką na Ty” oraz w 2015 r.: „Kuźnia kreatywności”, „Mali Einsteini” i „Zachowuję się bezpiecznie, czuję się bezpiecznie”. Magdalena Wąsowicz była koordynatorem projektów i programów edukacyjno-wychowawczych, m.in.: „Odyseja Umysłu”, „Czytamy razem”, „Eksperymenty w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8”, „Otwarci na sukces”, „Coś z niczego – artystyczny recykling”, „Żywa biblioteka”. Dzięki niej uczniowie wzięli udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”, który poprzez stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego wspierał utalentowanych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dbała o wizerunek i promowanie szkoły w środowisku lokalnym. W tym celu m.in. prowadziła profesjonalnie przygotowaną stronę internetową, organizowała coroczne imprezy integrujące uczniów klas pierwszych z uczniami klas starszych oraz nauczycielami. Angażowała się w organizację akcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – „Dzień bez samochodu”. Była organizatorem Powiatowego Turnieju „Trzymaj formę”, promującego zdrowy styl życia. Wspólnie z uczniami aktywnie działała na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracowała ze Szkolnym Kołem Wolontariatu i Stowarzyszeniem Wspomagającym Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” w Starogardzie Gdańskim. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.) i nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański: (2004 r., 2005 r., 2007 r., 2010 r., 2011 r., 2015 r., 2017 r.).

Magdalena Wąsowicz

Dyrektorami niżej wymienionych placówek oświatowych na okres 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. zostaną:

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 – Anna Płoszyńska-Damaszk

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – Maria Glinkowska

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 – Monika Muchlińska

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 – Jolanta Olejnik

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 – Ryszard Hapoński

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 – Jolanta Łobocka

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak i dyrektor Centrum Usług Wspólnych Beata Ociesa

Podczas spotkania każdy dyrektor odebrał prezent w postaci głośników dla swojej placówki. Podziękowania za trudną pracę otrzymało także Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową oraz płacową starogardzkich szkół i przedszkoli. Odebrała je dyrektor CUW Beata Ociesa. Prezydent Starogardu przekazał dyrektorom podziękowania także dla wszystkich pracowników placówek oświatowych i życzył udanych wakacji.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl