Miejski Zakład Komunikacji w gotowości

Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021 zajmie się Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Odśnieżaniem objęte zostaną drogi, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi czeka 15 pojazdów zmechanizowanych, nie licząc tych, które zapewniają podwykonawcy.

Utrzymanie dróg gminnych to zadanie własne Gminy Miejskiej. Realizuje je we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji.

Ludzie i sprzęt w gotowości

 – Co prawda zimy jeszcze za oknem nie widać, ale przygotowania do niej trwają już od połowy września.  Wiążą się one przede wszystkim z zakupem odpowiednich materiałów i składników potrzebnych do przygotowania mieszanek, które zapobiegać będą śliskości i nadmiernemu gromadzeniu się śniegu. Musieliśmy też zrobić przeglądy aut i sprawdzić sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg piaskiem, a także przygotować i ustawić przy głównych trasach pieszych skrzynie z piaskiem, do ręcznego posypywania przejść – poinformowała koordynatorka „Akcji Zima” Grażyna Maciąg.

Biorąc pod uwagę posiadany i wynajmowany sprzęt, MZK gotowe jest wystawić do pracy:

  • 4 pługopiaskarki do odśnieżania ulic utwardzonych,
  • 6 ciągników z pługami i piaskarkami do odśnieżania chodników, placów, parkingów i dróg gruntowych
  • 5 ładowarek do sporządzania i załadunku mieszanki, odśnieżania chodników i wywożenia śniegu z ulic,
  • 2 samochody ciężarowe typu wywrotka do wywozu śniegu,
  • 2 duże koparko-ładowarki do odśnieżania dróg gruntowych.

Koordynatorka „Akcji Zima” dodała też, że do odśnieżania ręcznego zadysponowana zostanie brygada 28 pracowników MZK, a w przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, pomocy udzielać będą kilku osobowe ekipy osób z firm zewnętrznych z własnym środkiem transportu i narzędziami.

Pracownicy zatrudnieni przy zimowym utrzymaniu będą pracować w systemie zmianowym 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku intensywnych opadów śniegu lub powstania niebezpiecznych zjawisk na jezdniach i chodnikach mieszkańcy mogą bezpośrednio
interweniować do dyspozytora zimowego utrzymania dróg.

Dyżur jest pełniony całodobowo pod numerem telefonu: 58 562 30 01 lub 661 969 331

Obowiązki mieszkańców

– Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości muszą sami dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji – mówi Naczelnik WTI Janusz Karczyński. – Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Obowiązkiem każdego jest oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność.

Ważne, aby kierowcy nie pozostawiali też (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

Pamiętać należy o tym, że na terenie miasta Starogard Gdański poza drogami gminnymi zlokalizowane są drogi innych zarządców, do których należy obowiązek zimowego utrzymania dróg:

droga krajowa nr 22 (ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) –Obwód Drogowy w Bytoni; dyżurny tel. 516 008 640

droga wojewódzka nr 222 (ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 56-269-70 lub 609-690-207,

drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150 m od drogi krajowej nr 22 w kierunku m. Rywałd) – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61