Michalina pilnie potrzebuje pomocy

15-letnia Michalina, córka emerytowanego policjanta starogardzkiej komendy policji, pilnie potrzebuje naszej pomocy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że dziewczyna po trudnej walce z chorobą wygrała ciężki bój z chłoniakiem anaplastycznym. Niestety w ostatnim czasie nastąpił nawrót choroby, a Michalina wróciła na szpitalny oddział. Szansą na wyzdrowienie jest znalezienie genetycznego bliźniaka i przeszczep szpiku.

Zachęcamy wszystkich do pomocy. W jaki sposób? Wystarczy zarejestrować siebie, swoją rodzinę, by móc zostać dawcą szpiku. Można to zrobić wysyłając maila na adres justyna.rogowiec@dkms.pl, wówczas Fundacja DKMS prześle do nas paczkę z pakietami do samodzielnej rejestracji. Po wypełnieniu formularza oraz pobraniu wymazu paczkę odbierze od nas kurier. W związku z tą procedurą nie poniesiemy żadnych kosztów.

Już teraz wiadomo też, że Michalina podczas dalszej hospitalizacji będzie potrzebowała krwi i jej płytek. Dlatego też prośba, zwłaszcza do czynnych krwiodawców o jej oddawanie w RCK w Gdańsku na ul. Hoene-Wrońskiego 4.

Szczególnie teraz w okresie przedświątecznym pokażmy, że mamy wielkie serca i nie jesteśmy obojętni na ból i tragedię innych.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl