Miasto przekaże 420 tys. na rozbudowę ul. Skarszewskiej

W roku 2020 roku Powiat Starogardzki wybuduje ok. 1,2 km ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skarszewskiej od skrzyżowania z ul. Niemojewskiego w stronę Linowca. W planach ma też budowę chodnika. Szacowany koszt inwestycji to ok. 1,2 mln. 1/3 tej kwoty, czyli 420 tys. zł w ramach porozumienia zapłaci Gmina Miejska Starogard Gdański. Na tyle oszacowano koszt budowy ścieżki rowerowej i chodnika w granicach administracyjnych Miasta.

W 2020 roku Powiat Starogardzki planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański – Linowiec”. W ramach inwestycji planuje wybudować ok. 1,2 km ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skarszewskiej od skrzyżowania z ul. Niemojewskiego ( czyli od Cmentarza Komunalnego) w stronę Linowca (do dawnego zrekultywowanego wysypiska śmieci). Przebudowa obejmie też wszystkie zjazdy na przyległe do niej posesje.

Po prawej stronie wzdłuż ulicy Skarszewskiej do Linowca powstanie ścieżka rowerowa

Szacowany koszt budowy ścieżki wraz ze zjazdami to ok. 1,2 mln. Ponieważ ok. 1/3 jej długości znajduje się w granicach administracyjnych Miasta i służy jego mieszkańcom, prezydent zaproponował Starostwu Powiatowemu pomoc finansową w kwocie 400.000 zł na realizację w/w projektu.

Dodatkowo mając na uwadze bezpieczeństwo starogardzian prezydent dołoży z budżetu Miasta połowę kwoty, czyli ok. 20 tys. z 40 tys. zł potrzebnych na budowę ok. 100 m chodnika wzdłuż ul. Skarszewskiej po prawej stronie od ul. Druha Józefa Grzybka, zaczynając na wysokości działki nr 20. Nowy chodnik zapewni mieszkańcom bezpieczne i prawidłowe poruszanie się przy posesjach przyległych do ulicy.

Po prawej stronie ul. Skarszewskiej od ul. Druha Józefa Grzybka powstanie 100 metrowy chodnik , który ułatwi mieszkańcom poruszanie się na tym odcinku.

24 stycznia 2020 roku Rada Miasta zgodziła się na propozycję władz miasta i 19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański – Linowiec”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl