Miasto przekazało plac budowy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg przygotowuje się do rozpoczęcia największej inwestycji drogowej w mieście. W marcu ruszy jej I etap – przebudowa mostu na ul. Tczewskiej wraz z modernizacją tej ulicy i ulicy Kanałowej. W piątek, 26 lutego firma przejęła plac budowy.

Przebudowa 5 dróg i 4 obiektów mostowych jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w Starogardzie Gdańskim na lata 2021-2023. Dzięki niej znacznie poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz komfort jazdy z południowych dzielnic miasta na wschód i do centrum.

W piątek, 26 lutego po spotkaniu branżowym w Urzędzie Miasta, prezydent Janusz Stankowiak oficjalnie przekazał wykonawcy plac budowy.

Od lewej: prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Tadeusz Błędzki, Tomasz Malinowski z-ca dyrektora ds. technicznych, kierownik Wydziału Gospodarki Wodnej  PWiK Star Wik , radny Kazimierz Konkel, Kamil Rozmus wiceprezes PBD , Roman Formela przedstawiciel podwykonawcy w zakresie przebudowy mostu

– Czekamy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – powiedział wiceprezes PBD Kamil Rozmus. – Przebudowa tej części miejskiej infrastruktury odbywać się będzie przy całkowitym zamknięciu dojazdów do mostu od ulic Tczewskiej, Sobieskiego i Kanałowej. Będzie się to niestety wiązało ze sporymi utrudnieniami dla kierowców i objazdami, ale nie możemy inaczej przeprowadzić tej modernizacji – dodał wykonawca.

Prace drogowe rozpoczną się od remontu mostu na ulicy Tczewskiej. Przy tej okazji zmodernizowana zostanie sama ulica. Następnie prace przeniosą się na skrzyżowanie ulic Kanałowej, Tczewskiej i Sobieskiego w kierunku ul. Kanałowej do mostu łączącego Kanałową z ulicą Podgórną.

Jeśli Wykonawca otrzymamy zgodę na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, a pogoda nie spłata żadnych psikusów, roboty powinny rozpocząć się w drugiej połowie marca.

Największa inwestycja drogowa w Starogardzie Gdańskim rozpocznie się już w marcu od przebudowy mostu na ul. Tczewskiej

– W pierwszej kolejności zajmiemy się uporządkowaniem terenu i przygotowaniem zaplecza budowy, m.in. musimy rozebrać most, a także przebudować całą infrastrukturę podziemną. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK wybuduje kanalizację sanitarną i wodociąg – zaznaczył dalej Kamil Rozmus – Aktualnie kontraktujemy podwykonawców i kupujemy materiały niezbędne do rozpoczęcia zadania – dodał wiceprezes PBD.

Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z planem, to pierwszy etap tego zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.

Cała inwestycja obejmuje przebudowę 4 obiektów mostowych i 5 dróg w całości lub części. Prace potrwają prawdopodobnie do końca wrześniu 2023 roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 11 mln złotych. Umowę na realizację zadania podpisano 29 stycznia. Wykonawcą inwestycji jest starogardzka firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.

fot. Magdalena Dalecka