Miasto pomoże Ci wyremontować frontową elewację budynku

Od 2017 roku właściciele domów, kamienic i lokali użytkowych na Rynku i w jego okolicy mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości. Muszą jedynie zdecydować się na odnowienie ich elewacji. Dodatkowo od 2018 roku mogą starać się też o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Od początku 2017 roku miasto Starogard Gdański wspiera właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się na odnowienie elewacji swoich budynków. Pomoc polega na zwolnieniu ich od podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy nieruchomości wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub położonych w obszarze rewitalizacji miasta, czyli m.in. na obszarze Starego Miasta. Przysługuje im zwolnienie do wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą starać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dotyczy to nieruchomości, które znajdują się we wpisanym do rejestru zabytków obszarze Starego Miasta. Składając wniosek do 30 września 2019 r. ,dotacja zostanie przyznana na 2020 roku

Wniosek jest załącznikiem do uchwały, dostępny w linku do uchwał.

Warunkiem udzielenia przez miasto zarówno jednej, jak i drugiej formy pomocy, jest zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i rozwiązań architektonicznych zgodnie z opracowaną przez miasto koncepcją. Właściciel będzie też zobowiązany do usunięcia z budynku reklam i nie umieszczania ich na nim w przyszłości.

Koncepcja kolorystyki elewacji frontowych kamienic na Rynku, która wskazuje jak mogą one docelowo wyglądać, dostępna jest pod linkiem: http://stg.rewitalizacja.e-geoportal.pl/rynek-projekt-kolorystyki-elewacji/

Celem zaproponowanej mieszkańcom pomocy jest ochrona i poprawa stanu technicznego budynków w obszarze rynku i śródmieścia oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytków naszego miasta.

Powyższe ustalenia regulują uchwały Rady Miasta Starogard Gdański

– uchwała nr L/523/2018 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie wykonany remont elewacji frontowej.

– uchwała nr XXXIV/320/2016 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków – zlokalizowanych w obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Starego Miasta.

Link do w/w uchwał: https://starogard.pl/dotacje-i-zwolnienia-od-podatku/

Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie oraz pomocy udzielają pracownicy Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański.