Miasto koordynuje pomoc dla Ukrainy

15 marca w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie władz Starogardu Gdańskiego z przedstawicielami instytucji pomocowych, stowarzyszeń i dyrektorami miejskich jednostek, którego celem było podsumowanie dotychczasowej pomocy przybywającym do stolicy Kociewia uchodźcom z Ukrainy oraz ustalenie planu dalszych działań.

Z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem, jego zastępcami Maciejem Kalinowskim i Tadeuszem Błędzkim oraz Sekretarzem Miasta Zbigniewem Toporowskim spotkali się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przychodni Leczenia Uzależnień, Środowiskowego Domu Samopomocy, Caritasu, Przychodni Lekarskiej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosł Różnych, starogardzkiego oddziału Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia Ewa Czeplina, Anna Lembicz ze Stowarzyszenia Starogard 2030, dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Starogardzkiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej. Urząd Miasta reprezentowały koordynator Pomocy Uchodźcom Magdalena Wodzik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska, jej zastępca Patrycja Bławat-Kulińska, naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Renata Połomska oraz inspektor ochrony danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański Agnieszka Gwizdała.

Kolejne spotkanie organizacyjne w sprawie pomocy dla Ukrainy odbyło się 15 marca. 

Każdy z zaproszonych gości poinformował zebranych o podjętych działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. Dyrektorzy jednostek miejskich podzielili się informacjami na temat organizacji zajęć animacyjno-integracyjnych oraz prowadzonych zbiórek darów. Anna Lembicz ze Stowarzyszenia Starogard 2030 opowiedziała o funkcjonowaniu sklepu społecznego, który przy pomocy wolontariuszy prowadzi na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dyrektor OSIR Marzena Klein poinformowała o gotowości do przyjęcia od 16 marca uchodźców w Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego. Przygotowane są tam miejsca noclegowe, jednak korzystać z nich Miasto będzie tylko, kiedy zajdzie taka potrzeba i napłynie do nas jeszcze tak wielu Ukraińców. W pierwszej kolejności uchodźcy kwaterowani są w mieszkaniach prywatnych osób zgłaszających chęć ich przyjęcia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej cały czas weryfikuje te miejsca, sprawdzając czy spełniają wszelkie wymogi potrzebne do przyjęcia uchodźców.

MOPS zajmie się także wypłatą przyznanych uchodźcom świadczeń, do odbioru których uprawnieni będą po otrzymaniu numeru PESEL Jego nadawanie rozpocznie się od 16 marca.

Przedstawicielki Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim opowiedziały o oferowanym wsparciu psychologicznym.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS
ul. Gen. J Hallera 19 A, 83- 200 Starogard Gdański
nr tel.: 58 531 00 45, 515 235 716
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl

Centrum udziela wsparcia psychologicznego w formie:
– konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 15 r. ż
– spotkań grupowych dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 15 r. ż (początek zajęć od kwietnia)
– konsultacji lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 15 r. ż.

19. 03. 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie CPD odbędą się zajęcia grupowe z psychologiem dla dzieci ukraińskich i ich opiekunów z udziałem dzieci polskich z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 ze Starogardu Gdańskiego z opiekunem Radosławem Janickim.

Zajęcia będą miały charakter twórczo-rozwojowy i integracyjny. Mają one również na celu dokonanie wstępnej diagnozy problemów dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej dla nich sytuacji wywołanej działaniami wojennymi. Zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować pod wskazane powyżej nr telefonów lub drogą mailową.

Dla osób skoncentrowanych na niesieniu pomocy – wolontariuszy, przedstawicieli służb i instytucji pomocowych oraz osób, które goszczą uchodźców Centrum Pomocy Dzieciom oferuje wsparcie grupowe – superwizyjne w CPD w każdy czwartek w godzinach 11:00 – 12:30.

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
ul. Chopina 9, 83- 200 Starogard Gdański
Telefon: 58 56 271 95, 58 56 294 93
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00
e- mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl

Centrum udziela wsparcia psychologicznego w formie:
– konsultacji indywidualnych dla młodzieży od 15 r. ż oraz osób dorosłych
– konsultacji lekarza psychiatry dla młodzieży od 15 r. ż. oraz osób dorosłych

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod wyżej wskazanymi numerami telefonów lub adresem e- mail.

Organizowane jest także wsparcie grupowe – superwizyjne dla osób udzielających schronienia i goszczących obywateli Ukrainy oraz dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i szkół.

W późniejszym terminie zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe – integrujące dla młodzieży z Ukrainy.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Arkadiusz Kobierzyński poinformował, że pierwszy dzień zajęć w otwartych specjalnie dla dzieci z ukrainy oddziałach przygotowawczych minął bez większych problemów. Uczniowie powoli się aklimatyzują.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska poinfomowała, że w razie potrzeby kolejne oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy otwarte będą w PSP 2 (klasy I – III) i PSP 4 (klasy IV – VI).

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z Ukrainy w języku polskim
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z Ukrainy w języku ukraińskim