Miasto gotowe na atak zimy

Koordynatorem utrzymania zimowego dróg w Starogardzie Gdańskim jest Miejski Zakład Komunikacji. Odśnieżaniem objęte zostaną wszystkie ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi miejskie czeka blisko 20 pojazdów zmechanizowanych. Są przygotowane skrzynie z piaskiem i materiał do posypywania oblodzeń. Pełen stan gotowości potwierdzili też zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz służby porządkowe i ratownicze.

Utrzymanie dróg gminnych to zadanie Gminy Miejskiej, która realizuje je we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji oraz zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Spotkanie robocze na temat stanu przygotowania służb i instytucji do akcji „zima 2021/2022 w Starogardzie Gdańskim”

– Do utrzymania zimowego mamy 112 km ulic w obrębie miasta Starogard Gdański – powiedział Wojciech Szambowski dyrektor MZK podczas spotkania roboczego dotyczącego stanu przygotowania służb i jednostek do zimy 2021/2022 . – W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi I i II kategorii, czyli wszystkie drogi publiczne z nawierzchnią bitumiczną, ok. 55,7 km – głównie drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. W drugiej kolejności ulice III kategorii, czyli utwardzone płytami jumb, betonowymi oraz drogi gruntowe – 56,2 km – dodał.

W spotkaniu „Akcja ZIMA”, które odbyło się 3 listopada w Urzędzie Miasta uczestniczyli wiceprezydent Tadeusz Błędzki, koordynatorzy akcji z ramienia magistratu, przedstawiciele służb porządkowych, ratowniczych, obrony cywilnej mieszkańców oraz zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminy wiejskiej i dróg wewnętrznych.

Spotkanie robocze na temat stanu przygotowania służb i instytucji do akcji „zima 2021/2022 w Starogardzie Gdańskim”

Wszyscy uczestnicy zapewnili, że w zakresie swoich obowiązków, są przygotowani do odśnieżania i zabezpieczenia dróg i mieszkańców w razie ataku zimy. Każdy zarządca przedstawił swój potencjał techniczny do zimowego utrzymania, liczbę sprzętu, jednostek i materiałów niezbędnych do posypywania oblodzonych ulic i chodników oraz uaktualnił numer do dyżurnego, odpowiedzialnego za akcję zima. Ustalono zakresy i podzielono obowiązki.

W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą zgłosić to do dyspozytora MZK. Dyżur pełniony jest całodobowo pod numerem telefonu

58/56-230-01 lub 661 969 331

W sytuacjach kryzysowych – jak zaznaczyła oficer prasowa KP PSP st. kpt. Karina Stankowska – należy dzwonić wyłącznie pod numer alarmowy 112.

Jeżeli chodzi o drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnątrzosiedlowe, należy pamiętać że obowiązek zimowego utrzymania tych ulic spoczywa na:

1. za drogi krajowe (droga krajowa nr 22, ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) odpowiada Obwód Drogowy w Bytonii tel. 501 026 646.
2. za drogi wojewódzkie (droga wojewódzka nr 222 – ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) odpowiada Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tel. 58 56-269-70 lub 609-690-207.
3. za drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150m od drogi krajowej nr 22 w kierunku na Rywałd) odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61.
4. za drogi gminne utwardzone odpowiada Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie, ul. Szkolna 3 tel. 058 562-16-08 lub 507-364-431. Za zimowe utrzymanie pozostałych dróg gminnych odpowiedzialni są sołtysi.

Obowiązki mieszkańców oraz administracji osiedli mieszkaniowych lub wspólnot

Spotkanie robocze na temat stanu przygotowania służb i instytucji do akcji „zima 2021/2022 w Starogardzie Gdańskim”

– Oczywiście zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości muszą sami też dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji – zaznaczył Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. – Dotyczy to również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Obowiązkiem każdego jest oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność – zaznaczył na spotkaniu Naczelnik.

W związku z tym, że zima może zaatakować w każdej chwili koordynatorzy akcji zwrócili się też z prośbą do kierowców, aby nie pozostawiali (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

– Jest to istotne szczególnie dla prac prowadzonych nocą, gdyż zgodnie z ustaleniami pracownicy zaangażowani w akcję zimową, będą pracować w systemie zmianowym 24 na dobę, 7 dni w tygodniu – zaznaczył na koniec Wojciech Szambowski.

Zastępca prezydenta Tadeusz Błędzki podziękował uczestnikom spotkania za gotowość do akcji i współpracę. Życzył też wszystkim łagodnej zimy.