Miasto, gmina i powiat starogardzki solidarni z Ukrainą. Deklarują współpracę

Wobec ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę i wynikającej z tego sytuacji kryzysowej na wschodzie Europy, władze miasta Starogardu Gdańskiego spotkały się dzisiaj ( 24 lutego br.) ze starostą starogardzkim, wójtem oraz sekretarzem Gminy Starogard Gdański. Wspólnie ustalili plan działań w razie nasilenia się konfliktu i ewentualnego napływu ukraińskich uchodźców wojennych. Wydali wspólne oświadczenie.

W czwartek 24 lutego br. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych miasta, gminy i powiatu starogardzkiego spotkali się w gabinecie prezydenta. Omówili bieżącą sytuację kryzysową na wschodniej granicy Ukrainy z Rosją i ustalili plan działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pomocy obywatelom ukraińskim w sytuacji przymusowej migracji do Polski i konieczności zapewnienia im schronienia w powiecie starogardzkim.

Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych miasta, gminy i powiatu starogardzkiego w sprawie ich współpracy wobec konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie zadeklarowali gotowość wsparcia narodu ukraińskiego w zakresie zapewnienia schronienia i bezpieczeństwa ewentualnym uchodźcom wojennym. Jednoznacznie sprzeciwili się agresywnym działaniom godzącym w integralność i niepodległość Ukrainy. Zadeklarowali też współpracę i koordynację wszystkich działań w zakresie przygotowania miejsc ich pobytu wraz z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski i sekretarz Gminy Starogard Gdański Tomasz Rogalski poinformowali obecnych o podjętych w mieście i gminie działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przekazali też informacje o wskazanych na prośbę wojewody pomorskiego miejscach ewentualnego zakwaterowania uchodźców. Podkreślili, że ich liczba będzie zależeć od wsparcia rządu. Zapewnili, że samorządy przygotowane są na każdą sytuację, a miasto i gminy bezpieczne.

Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych miasta, gminy i powiatu starogardzkiego w sprawie współpracy w wobec konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą.

Prezydent poinformował też, że zlecił już przygotowanie w Urzędzie Miasta stałego dyżuru osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa ludności i infrastruktury na terenie miasta. I że kolejne kroki będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz rządowych. Podkreślił, że na tę chwilę miasto jest w stałym kontakcie z centrami zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

Podobne zapewnienia złożył starosta starogardzki Kazimierz Chyła, który poinformował o planowanym zwołaniu w trybie pilnym konwentu wójtów, burmistrzów i prezydenta powiatu starogardzkiego.

Samorządowcy wydali wspólne oświadczenie.