Medal dla Bolesława Budy. Święto SKB

Bolesław Buda – wieloletni prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców odznaczony został medalem „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 30 września br. podczas jubileuszowej gali SKB-ZP odebrał go z rąk przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Czyżewskiego oraz Przemysława Biesek-Talewskiego – zastępcy prezydenta miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych.

Bolesław Buda jest właścicielem Drukarni „BB&S-ka” w Starogardzie Gdańskim. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa SKB-ZP. Tworzył przyjazne warunki dla rozwoju starogardzkich przedsiębiorców. Budował właściwe relacje na szczeblu pracodawca-pracownik.

Z zaangażowaniem powiększał potencjał ekonomiczny lokalnych przedsiębiorców, co przekładało się na wzrost ich konkurencyjności na rynkach ponadlokalnych. Przez ponad 25 lat pracy w biznesie podejmował szereg inicjatyw i przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu starogardzkiego.

d-16-previevPana profesjonalizm, postawa i działania na rzecz Starogardu Gdańskiego czynią z Pana autorytet dla całego środowiska lokalnych przedsiębiorców – powiedział podczas wręczania medalu Jarosław Czyżewski.

Radni oraz całe środowisko lokalnych przedsiębiorców uznali, że Bolesław Buda w pełni zasłużył na odznaczenie medalem „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.

Odznaczenie, na podstawie Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański numer XXX/285/2016 z dnia 31 sierpnia br.,  wręczono podczas uroczystej gali z okazji 25-lecia istnienia SKB.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl