Masz psa – masz obowiązki! Straż Miejska sprawdzi jak je wypełniasz

Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego w dniach 10 – 22 kwietnia mogą spodziewać się wzmożonych patroli Straży Miejskiej, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych. W tych dniach w naszym miesicie, podobnie jak w wielu innych miastach i gminach województwa pomorskiego przeprowadzona zostanie wspólna, koordynowana akcja „Twój pies – Twój obowiązek!” Strażnicy Miejscy będą sprawdzać warunki bytowania psów i przestrzeganie przepisów dotyczących ich wyprowadzania.

Akcja „Twój Pies – Twój obowiązek!” ma na celu skontrolowanie mieszkańców pod względem znajomości i przestrzegania zasad „Regulaminu czystości i porządku” w mieście. Kontrole dotyczyć będą w szczególności zasad wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcach, sprzątania po pupilach w miejscach publicznych czyli trawnikach, chodnikach i parkach. Przy okazji właściciele psów mogą otrzymać od strażników zestawy higieniczne do sprzątania po psach. Strażnicy będą też zaglądać do domostw i sprawdzać warunki, w jakich psy żyją ( czy trzymane są w obrębie posesji lub gospodarstwa bez możliwości wydostania się poza teren, czy mają czyste kojce, wodę do picia, jak długi jest łańcuch i czy zwierzęta są zaszczepione). Miejsca będę też kontrolowane pod kątem biegających luzem psów. W takich przypadkach Straż Miejska podejmie działania prewencyjne.

Akcja ma również charakter edukacyjny. Strażnicy przeprowadzą w wybranej szkole podstawowej pogadanki, jak należy się zachować w chwili spotkania samotnie wałęsającego się psa. Przypomną najmłodszym zasady wyprowadzania psów na spacery przez dzieci. Dorosłych zaś poinstruują o skutkach nieprzestrzegania obowiązujących w mieście zasad, dotyczących wyprowadzania psów na spacery oraz sprzątania po nich.